Σε κεντρικό πλάνο βάζει η κυβέρνηση για το 2014 την ανάπτυξη των λιμανιών, με στόχο την προσέλκυση επενδυτών αλλά και χρηστών που θα οδηγήσουν στην ενίσχυση της απασχόλησης και θα συμβάλουν στην εθνική προσπάθεια για έξοδο από την ύφεση.

Με εντολή του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη έχει ολοκληρωθεί ο φάκελος για τα βασικά έργα που πρέπει να γίνουν ή να ολοκληρωθούν ώστε, όπως επισημαίνει ο ίδιος, «η ελληνική ναυτιλία, ο θαλάσσιος τουρισμός και εν γένει η εργασία στη θάλασσα να γνωρίσουν την άνθηση που τους αναλογεί».

Εκτός της συμφωνίας με την Cosco για επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά, έχουν δρομολογηθεί αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις έργων για τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Επιπλέον, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΓΓΛΛΠΝΕ) του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου απορροφήθηκαν πιστώσεις ύψους 3.776.790 ευρώ το 2013 για την κάλυψη έργων επισκευών και επεμβάσεων τοπικού χαρακτήρα που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 210 του Ν.4072/2012.

Για το έτος 2014 το ποσό αυτό εκτιμάται σε 4.880.000 ευρώ.

Παράλληλα με την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα, ο κ. Βαρβιτσιώτης θα επιδιώξει τα λιμάνια να αποτελέσουν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ελληνική προεδρία προτίθεται να αποδώσει ιδιαίτερη σημασία σε μέτρα και πολιτικές που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών λιμένων και τη διευκόλυνση της ναυτιλιακής κίνησης με στόχο την ενίσχυση εν γένει της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Περιοχή αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.:

■ Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών (άρση προσαμμώσεων) στις λιμενικές εγκαταστάσεις των Δήμων Βιάννου, Μίνωα, Πεδιάδος και Φαιστού Νομού Ηρακλείου.

■ Κατασκευή πασσάλων για ενίσχυση του κρηπιδότοιχου στο ΒΑ τμήμα του προβλήτα IV-V του λιμένα Ηρακλείου.

■ Εκσκαφή του πυθμένα στο βορειοδυτικό τμήμα του λιμένα Ηρακλείου

με πληροφορίες από το newmoney.gr