Πραγματοποιήθηκε σήμερα 13/1/2014 στα γραφεία της Δ/νσης του Αρχαιολογικού Μουσείου συνάντηση στα πλαίσια της εκπόνησης της μελέτης :

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ - ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ » .

Στην συνάντηση έλαβαν μέρος ο Αντιδήμαρχος κος Σπυριδάκης, ο Προϊστάμενος του Αρχαιολογικού Μουσείου, η Προϊσταμένη και υπηρεσιακά στελέχη της 13ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων , ο Προϊστάμενος της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης, ο εκπρόσωπος των μελετητών και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Ηρακλείου.

Η συνάντηση ήταν ενημερωτικού χαρακτήρα σ’ ότι αφορά την πρόταση της ανάπλασης που επεξεργάζεται η ομάδα των μελετητών.

Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν κ’ άλλες συναντήσεις ώστε να λυθούν όποια ζητήματα έχουν να κάνουν με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, για να παρουσιαστεί ολοκληρωμένα η πρόταση που θα τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση