“Σε μια χώρα που δοκιμάζεται πολλαπλά και σε μια αγορά που αναζητά εναγωνίως διεξόδους, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αξιοποιήσουν καλύτερα το πολύτιμο κεφάλαιο που λέγεται Γυναίκες” υποστηρίζει η έρευνα της ICAP.

Σύμφωνα με τη μελέτη οι εταιρείες που διοικούνται από γυναίκες έχουν αυξηθεί ενώ το μοτίβο αυτό καθιερώνεται, καθώς μία στις πέντε εταιρείες διοικείται από γυναίκα (4670 εταιρείες σε σύνολο 22.500 που δημοσίευσαν ισολογισμό για το 2012, ήτοι 21% που αυξήθηκε από το 19% του 2011, όπως σημειώνει.

Ωστόσο, η ICAP διαπιστώνει ότι οι γυναίκες ως επικεφαλής μιας εταιρείας εντοπίζονται κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (30% στις ΕΠΕ) ενώ ο αριθμός τους είναι αισθητά μειωμένος στις μεγάλες εταιρείες (πάνω από 50 εκατ. τζίρο και 250 εργαζομένους). Σύμφωνα με τα ευρήματα της εταιρείας μόλις το 9% είναι στελέχη μεγάλων εταιρειών ενώ από αυτό το ποσοστό το το 81% έχουν κάποια μετοχική σχέση.

Επιπλέον, η μελέτη δείχνει ότι οι εταιρείες με γυναίκες επικεφαλής έχουν καλύτερα αποτελέσματα κερδοφορίας αφού στο σύνολο των 22.500 εταιρειών οι γυναίκες πέτυχαν περιθώριο EBITDA 10.6% έναντι 6.5% του συνόλου και ότι από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες, το 11% διοικούνται από γυναίκες, που πέτυχαν περιθώριο EBITDA 18.8% έναντι 10.5% του συνόλου. Ακόμα είναι αξιοπρόσεκτο ότι από τις γυναίκες CEOs του Δείγματος, το 40% είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού, 53% εργάζονται πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα και περισσότερες από 87% τοποθετούν την καριέρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητές τους.

Τα πιο πάνω ευρήματα είναι μια ισχυρή ένδειξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων που έχουν οι γυναίκες στελέχη. Παρά τα πλεονεκτήματα όμως αυτά των γυναικών, παρατηρούνται σημαντικές δυσκολίες στην ανέλιξή τους, οι περισσότερες εκ των οποίων προέρχονται από την επιφυλακτική στάση και την προκατάληψη πολλών εταιρειών.

Η πραγματικότητα αυτή αν και βελτιώνεται, πρέπει να ανατραπεί με πιο ίσως ρηξικέλευθα μέτρα καταλήγει η έρευνα. Αρκετές πρωτοπόρες πολυεθνικές εταιρείες υλοποιούν προγράμματα προώθησης των γυναικών στις υψηλές θέσεις ιεραρχίας τους.

newmoney.gr