Εγκύκλιο, στην οποία κάνει γνωστό ότι η εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης μεταβολής εργασιών, για τους αγρότες που πρέπει να ανοίξουν βιβλία εσόδων - εξόδων θα είναι έως την 20η Φεβρουαρίου του 2014, απέστειλε στις ΔΟΥ ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάρης. 

Επιπλέον σε αυτή γίνεται γνωστό ότι μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2014 θα γίνονται δεκτές από τις Εφορίες και οι δηλώσεις αποθεμάτων.   

Ωστόσο, στην εγκύκλιο αυτή τονίζεται ότι θα εκδοθεί άμεσα... επόμενη εγκύκλιος η οποία θα ορίζει: τη δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης μεταβολής εργασιών, μέχρι 20/2/2014 και της δήλωσης αποθεμάτων, μέχρι 31/3/2014.

Αναλυτικά η εγκύκλιος την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αναφέρει:

Σχετικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων ΚΦΑΣ και ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών που υπερβαίνουν τα κριτήρια που ορίζονται στην Απόφαση ΠΟΛ.1281/2013 , λόγω του μεγάλου πλήθους αγροτών που πρέπει να ανταποκριθούν στην ανωτέρω υποχρέωση και με σκοπό την εξυπηρέτηση των εν λόγω φορολογουμένων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με εγκύκλιο που πρόκειται να εκδοθεί άμεσα προβλέπεται η δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης μεταβολής εργασιών, μέχρι 20/2/2014 και της δήλωσης αποθεμάτων, μέχρι 31/3/2014.

Οι ΔΟΥ πρέπει να συνεχίσουν να παραλαμβάνουν δηλώσεις μεταβολής που υποβάλλονται από τους εν λόγω αγρότες.

Για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, δεν είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων διενέργεια αυτοψίας στους χώρους επιχειρηματικής δραστηριότητας των εν λόγω αγροτών.