Σε εφαρμογή έθεσε η κυβέρνηση τη διαδικασία “πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω”, που προβλέπει ταχείες διαδικασίες για την ίδρυση επιχειρήσεων με την κατάθεσηυπέθυνης δήλωσης, παρακάμπτοντας τη συνήθη γραφειοκρατία.

Η αρχή γίνεται με 23 δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών διάθεσης τροφίμων και ποτών και παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι οποίες μπορούν να ιδρύονται και να τίθενται σε λειτουργία εντός λίγων ημερών με την κατάθεση μόλις τεσσάρων υπεύθυνων δηλώσεων.

Το νέο πλαίσιο αποτυπώνεται σε δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 3402 και 3403 - 31/12/2013) στις οποίες ορίζεται ότι οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, “παραιτούνται” από τη διαδικασία των ελέγχων, περιοριζόμενες στο δειγματοληπτικό έλεγχο του 20% των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες διατάξεις.

Εντός των επομένων ημερών θα υπάρξει και ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων, προκειμένου διοίκηση και επιχειρηματίες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

newmoney.gr