Πειθαρχική δίωξη σε οκτώ υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΔΙΕ) ασκείται βάσει του πορίσματος του επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Λ.Ρακιντζή.

Από το πόρισμα προκύπτει σωρεία παραλείψεων μη τήρησης του νόμου στην παραλαβή εγγράφων και έγκρισης χρηματοδοτήσεων για υπόθεση επιδότησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Μεσσηνία ύψους 6 εκατ. ευρώ που αφορά σε ελέγχους στα έτη 2010 και 2011.

Ακόμη, γνωστοποιήθηκε από στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης ότι υπογράφηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τη στελέχωση του αυτοτελούς Γραφείου Επιθεώρησης, το οποίο δεν θα υπάγεται στη ΓΔΙΕ, αλλά στον υπουργό Ανάπτυξης και θα πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους για τις επενδύσεις που εγκρίνει η διεύθυνση.

Το πόρισμα επιδόθηκε στη Διεύθυνση Διοικητικού του υπουργείου Ανάπτυξης από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου

in.gr