Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την επιλογή των εθελοντών υγείας, που έχουν μέχρι στιγμή υποβάλλει αιτήσεις για τις μονάδες υγείας Ηρακλείου (η πρόσκληση παραμένει ανοιχτή-συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων ανά Νομό), η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης προχωρά στην υλοποίηση της απαραίτητης εκπαίδευσης των εθελοντών, ως προϋπόθεση ένταξης αυτών στο Μητρώο Εθελοντών Υγείας της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο από την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014 έως την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014.
Θα είναι συνολικής διάρκειας 23 εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο Πα.Γ.Ν.Η. (η αίθουσα όπου θα πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση βρίσκεται εκτός των κύριων κτιριακών εγκαταστάσεων του νοσοκομείου, στο χώρο του ΚΕΚ ΠαΓΝΗ, εξωτερικό κτίριο μετά την καινούργια εκκλησία του Αγίου Λουκά, στο ισόγειο, δίπλα από τον παιδικό σταθμό).

Η παρουσία των μελών που έχουν ορισθεί για το πρόγραμμα του εθελοντισμού, τόσο στο νοσοκομείο όσο και στα Κέντρα Υγείας, θεωρείται σημαντική, προκειμένου να υπάρχει ενιαία πληροφόρηση και ομοιόμορφη ακολουθία των διαδικασιών εφαρμογής του εθελοντικού προγράμματος.

Το νοσοκομείο έχει αναλάβει την οργανωτική διαδικασία του εκπαιδευτικού προγράμματος κατά τις ημέρες πραγματοποίησης της εκπαίδευσης, τη διάθεση εποπτικών μέσων και καταγραφή συμμετεχόντων βάσει της οποίας θα εκδοθεί και το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Να υπενθυμίσουμε ότι η 7η Υ.ΠΕ Κρήτης αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρονται από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» (διατάξεις των άρθρων 11 & 12 του Ν.3868 ΦΕΚ Α΄ 129/2010) έχει προχωρήσει στη δημιουργία Μητρώου Εθελοντών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Προοπτική της συγκεκριμένης προσπάθειας της 7ης Υ.ΠΕ αποτελεί η διαμόρφωση ενός πρωτοκόλλου οργάνωσης προγραμμάτων δράσης εθελοντών υγείας-κοινωνικής φροντίδας εντός του χώρου των μονάδων ευθύνης της, των νοσοκομείων και των δομών αυτών, Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων, αλλά και εκτός αυτών, σε τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων του φορέα, οι οποίοι στηριζόμενοι στην κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη, μπορούν να προωθήσουν την ενεργητική παρέμβαση, συμβάλλοντας παράλληλα στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας και των συνανθρώπων μας, προς τις ευάλωτες κοινωνικά άτομα και ομάδες πληθυσμού.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ παραμένει ΑΝΟΙΧΤΗ σε κάθε πολίτη, σε όλους τους Νομούς και διαμερίσματα της Κρήτης, που επιθυμεί να συμπράξει με κοινωνικές πράξεις αλληλεγγύης στον τομέα των εθελοντικών παρεμβάσεων στα νοσοκομεία και Κ.Υ. Κρήτης.

Η επιλογή των υποψηφίων και η εγγραφή τους σε τηρούμενο μητρώο πραγματοποιείται με κριτήρια:

Την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Τα δηλούμενα προσόντα των υποψηφίων/ενδιαφερόμενων
Τη συνέντευξη των υποψηφίων από αρμόδια επιτροπή επαγγελματιών υγείας.
Οι εθελοντές υγείας και κοινωνικής φροντίδας δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των φορέων.
Οι εθελοντές εκπαιδεύονται βάση επιστημονικού προγράμματος και με ευθύνη της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, ανά Νομό, από επαγγελματίες υγείας, μόλις συλλεχθεί ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων.
Ήδη έχει πραγματοποιηθεί η εκπαίδευση των πρώτων εθελοντών στο Ρέθυμνο.

Περισσότερες πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας με την Επιτροπή Συντονισμού του Προγράμματος και αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηλεκτρονική υποβολή της, μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης από την ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης: www.hc-crete.gr/Για τον Πολίτη/ Εθελοντισμός, όπου αναλυτικά αναφέρονται και οι Τομείς δράσης.

Οι πολίτες που δεν μπορούν, ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή δεν επιθυμούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση Εθελοντή, μπορούν να απευθύνονται στα πρόσωπα αναφοράς που έχουν οριστεί ανά μονάδα υγείας και αναφέρονται στην Αίτηση.

Tο πρόγραμμα εκπαίδευσης με τους αντίστοιχους ανά ενότητα εκπαιδευτές για το Νομό Ηρακλείου.

7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εθελοντών Ν. Ηρακλείου

Από: 20/01/2014 -  Έως: 23/01/2014 

Διάρκεια: 23 ωρών

ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

Ωρολόγιο πρόγραμμα

1. Οι έννοιες της υγείας και της ασθένειας – Συστήματα  

     υγείας- Πολιτική υγείας στη χώρα μας  

Α. Φιλαλήθης

Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης

20/1/2014

9-11

Διάλλειμα

11-11.30

11.30-13.30

13.30-2.30

2. Βασικές αρχές του εθελοντισμού - Μητρώο εθελοντισμού 

    στην υγεία – Μονάδες Υγείας και ανάπτυξη εθελοντισμού

Ά. Τριχοπούλου,

 Υποδιοικήτρια 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης

20/1/2014

3. Μητρώο εθελοντών από την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης – Πορεία 

    Υλοποίησης – Στοχοθεσία

Γ. Σαϊνατούδη

Κοινωνική Λειτουργός 7ης Υ.ΠΕ.

20/1/2014

4.                 α) Εισαγωγή στην έννοια της επικοινωνίας και η

                  συμβολή της στο   έργο του εθελοντή

·        Η επικοινωνία με τους ασθενείς

·        Διαχείριση και προσέγγιση ασθενών

·         Τεχνικές και Δεξιότητες επικοινωνίας (Έννοιες: Λεκτική μη λεκτική επικοινωνία, Παθητική –ενεργητική ακρόαση, Ενσυναίσθηση) 

Μ. Τριγώνη, PhD

Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας Πα.Γ.Ν.Η.

21/1/2014

    

      9-10.30

Διάλλειμα

10.30-11

      

    11-11.30

11.30-12.30

12.30-13

13-14-30

5.  Κοινωνικές Υπηρεσίες στο χώρο της υγείας και συνεργασία με τους εθελοντές

   

 

                   Μ. Τριγώνη, PhD

Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας Πα.Γ.Ν.Η.

21/1/2014

6.      Αξιοποίηση των εθελοντών στην φροντίδα των ασθενών. Δυνατότητες και περιορισμοί

Α. Πρινάρη,

ΠΕ Νοσηλεύτρια

Δ/τρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΑΓΝΗ

21/1/2014

7.      Α. Δικαιώματα ασθενών 

        Β. Ψυχοκοινωνικές ανάγκες και συναισθήματα ασθενών

        Γ. Σχέση εθελοντή με την οικογένεια του ασθενούς

Μ. Τριγώνη, PhD

Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας Πα.Γ.Ν.Η.

  Ε. Χουρδάκη,

Ψυχίατρος, Υπεύθυνη Ψυχιατρικού Τμήματος ΓΝΗ «Βενιζέλειο»

21/1/14

8.         Η προσέγγιση εθελοντών απέναντι σε ομάδες 

               ασθενών:

§    Χρόνιοι πάσχοντες ασθενείς 

§    Ασθενείς από διαφορετικούς πολιτισμούς

§   

§     Ογκολογικός ασθενής

  

§      Ηλικιωμένος ασθενής 

 

 

§     Διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων και επιθετικής συμπεριφοράς στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου

§     Εξαρτημένος Ασθενής (χρήστης αλκοόλ)

§    Ψυχιατρικός ασθενής

   

§     Το παιδί ασθενής

§    Διαχείριση πένθους σε παιδιά και εφήβους

 

§    Παρέμβαση σε κρίση

§    Διαχείριση αντιδράσεων από ανακοίνωση σοβαρής διάγνωσης 

           

                        Χ. Λιονής

      Καθηγητής Ιατρικής Παν Κρήτης  

             

                     Α. Κωτσάκης

          Παθολόγος Ογκολόγος ΠΑΓΝΗ

                     Σ. Παναγιωτάκης

   Επιμελητής Α, Παθολόγος ΠΑΓΝΗ

                     Χ.  Λυδάκης

 Παθολόγος,  Δ/ντης Επειγ. ΤΕΠ Βενιζελείου

 Μ. Κουλεντάκη, MD, PhD, FEBGH

Επιμελήτρια Α Γαστρεντερολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ

                           Α. Βγόντζας

καθηγητής, Δ/ντης Ψυχιατρικής κλινικής

Εμμ. Μποτζάκης

Παιδοψυχίατρος, Επιμελητής Α. ΠΑΓΝΗ

Ε. Κουτεντάκη

Ψυχίατρος

Μ. Μπάστα

Επίκουρη καθηγήτρια Ψυχιατρικής κλινικής

ΠΑΓΝΗ

22/01/2014

9-10

  

 10 -10.30

10.30 -11

  

  11-11.30

Διάλλειμα

11.30-12

 

     12—12.30

      

      12.30-13

13.30-14

14-14.30

14.30-15

9. Παρουσίαση της εμπειρίας εθελοντών εν δράσει στο χώρο

    της Υγείας – Δυνατότητες, Υποχρεώσεις και περιορισμοί 

    εθελοντών

Μ. Καλεμάκη,

Νοσηλεύτρια Εκπαιδεύτρια ΕΕΣ

Ι. Κεφαλογιάννη

Εθελόντρια Αρχιεπισκοπής

23/1/14

9-11.30

Διάλλειμα

    11.30-12

10. Οργάνωση και διοίκηση του Νοσοκομείου: Παρουσίαση  

     της λειτουργίας του νοσοκομείου ΠΑΓΝΗ – επισκέψεις στα τμήματα του 

     νοσοκομείου

Ε. Μπορμπουδάκη

Αναπληρώτρια Διοικήτρια ΠΑΓΝΗ

Π. Κονιδάκης

Διοικητικός Δ/ντης ΠΑΓΝΗ

23/1/2014

12-15