Στα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει και τα οποία στην περίπτωση που κρίνονταν προφυλακιστέος θα επιδεινώνονταν «με απρόβλεπτη κατάληξη» εστίασαν οι δικαστές - μέλη του τριμελούς συμβουλίου Πλημμελειοδικών της Αθήνας - οι οποίο τάχθηκαν, κατά πλειοψηφία, υπέρ της άποψης που έχει εκφράσει ο ανακριτής Γιώργος Ανδρεάδης, δηλαδή ο κατηγορούμενος επιχειρηματίας να αφεθεί μετά την απολογία του ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων και συγκεκριμένα με την καταβολή εγγύησης ύψους 5 εκατ. ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του τρεις φορές το μήνα.

Ωστόσο, ένα μέλος του δικαστικού συμβουλίου είχε την άποψη ότι η διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ εισαγγελέως της κυρίας Πόπης Παπανδρέου και του ανακριτή μετά την απολογία του επιχειρηματία, πρέπει να αρθεί υπέρ της πρώτης. Δηλαδή, ο Δ. Κοντομηνάς να οδηγηθεί στις φυλακές ως προσωρινά κρατούμενος, δεδομένου ότι «δεν προέκυψε ότι η νόσος του εν λόγω κατηγορουμένου (σ.σ. χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που προσκομίστηκαν) παρουσιάζει την μορφή και τον βαθμό σοβαρότητος που αποκλείει την επιβολή του μέτρου της προσωρινής κράτησης εις βάρος του».

Ειδικότερα, το σχετικό βούλευμα που εξέδωσε το συμβούλιο και το οποίο αναφέρεται στην άποψη που εξέφρασε η πλειοψηφία των δικαστών δηλαδή δυο μέλη του συμβουλίου, έχει ως εξής:

«Στην προκειμένη περίπτωση, όσον αφορά ειδικότερα την ανωτέρω ανακύψασα διαφωνία, εκ του συνόλου των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη του Συμβουλίου, όπως αυτά προέκυψαν από την έως τώρα διενεργηθείσα προκαταρκτική εξέταση και κύρια ανάκριση, καθώς και από όσα στοιχεία εισφέρθηκαν από τους συνηγόρους του ανωτέρω κατηγορουμένου, οι οποίοι τον εκπροσώπησαν, κατά την επιβλήθεισα εκ του νόμου ακρόαση του ενώπιον του Συμβουλίου, κατόπιν νομότυπης έγγραφης εξουσιοδότησης του, καθόσον ο τελευταίος βρίσκεται νοσηλευόμενος από ώρα 13:58 της 7ης Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους (2014) στο ιδιωτικό ιατρικό ίδρυμα «Ιατρικό Κέντρο Αθηνών», προκύπτουν όλα τα πραγματικά περιστατικά, που αναφέρονται με σαφήνεια και πληρότητα στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση, στην οποία το παρόν Συμβούλιο αναφέρεται ως προς το σκέλος αυτό, προς αποφυγή ασκόπων επαναλήψεων.

Ειδικότερα, προκύπτουν περιστατικά που συνιστούν την από νομοτεχνική άποψη αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των προαναφερόμενων αξιόποινων πράξεων για τις οποίες ο κατηγορούμενος απολογήθηκε και τιμωρούνται από το νόμο με ποινές ισόβιας κάθειρξης (η κακουργηματική απάτη σε βάρος του Δημοσίου), κάθειρξης έως δέκα έτη (η άμεση συνέργεια σε κακουργηματική απιστία) και κάθειρξης δέκα έως είκοσι ετών (η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ’ επάγγελμα).

Επίσης, από τα ίδια αυτά περιστατικά προκύπτει ότι οι ανωτέρω αποδιδόμενες στον κατηγορούμενο αξιόποινες πράξεις ενέχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, λόγω των οποίων, θα μπορούσε να επιβληθεί σε αυτόν προσωρινή κράτηση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 282 παρ. 4 τρίτη περίπτωση (αποφυγή τέλεσης και άλλων εγκλημάτων).

Ειδικότερα, προκύπτει ο στενός σύνδεσμος του κατηγορουμένου, υπό την ιδιότητά του ως επιχειρηματία με πολυετή και εκτεταμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στην ελληνική αγορά, με παράγοντες του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, ως εκ του οποίου (συνδέσμου), αυτός προέβη σε συνεργασία με το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο, κατά τον επίδικο χρόνο, είχε δημόσιο χαρακτήρα, στηριζόμενο οικονομικά σε αποταμιεύσεις μέσων Ελλήνων καταθετών και ως εκ τούτου η όποια επιχειρηματική κίνηση και δράση του (Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου) από κοινού με τον ως άνω κατηγορούμενο, είχε άμεσο αντίκτυπο στα έννομα αγαθά της ελληνικής οικονομίας ως και στην ασφάλεια των καταθέσεων του μέσου Έλληνα. Ιδιαίτερα δε το έτος 2008, όπου διενεργήθηκε η συνεργασία του κατηγορουμένου με το παραπάνω πιστωτικό ίδρυμα, οπότε και ξεκίνησε η οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα».


Σύμφωνα ακόμη με την πλειοψηφία των δικαστών: « Βάσει της συγκεκριμένης κατάστασης της υγείας του κατηγορουμένου, όπως αυτή παρουσιάζεται από τα προσκομισθέντα ενώπιον του Συμβουλίου τούτου ιατρικά έγγραφα, σε συνδυασμό με την προφορική παρουσίαση και ανάπτυξη αυτής από τους συνηγόρους του, κρίνεται ότι αφενός μεν ο εγκλεισμός του στη φυλακή θα έχει ως συνέπεια την επιδείνωση της υγείας του, με απρόβλεπτη κατάληξη, καθόσον αυτός πάσχει, μεταξύ άλλων, από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, λόγω της οποίας εμφανίζει διαρκή δύσπνοια εξ αφορμής οποιοσδήποτε δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου του περπατήματος, ήπια δευτερεύουσα πνευμονική υπέρταση, για την οποία απαιτείται χορήγηση οξυγόνου και κατά τη διάρκεια της νυχτερινής κατάκλισης και καρδιακή, συγκεκριμένα κοιλιακή δυσλειτουργία της καρδιάς, ενόψει της έλλειψης της κατάλληλης ιατρικής υποδομής στις ελληνικές φυλακές για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων, σε συνδυασμό με την ηλικία του (75 ετών), αφετέρου δε δεν προέκυψε ότι έχει προβεί σε ενέργειες τέτοιες που είτε να επιβάλλουν τον φυσικό περιορισμό του στις φυλακές προκειμένου να εξασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή η παρουσία του κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης, είτε να δυσχεραίνουν το έργο των δικαστικών αρχών, υπό την έννοια, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, της προπαρασκευής της διαφυγής του (κατά το πλείστον τα δανεισθέντα χρήματα διοχετεύθηκαν σε αναχρηματοδότηση - εξυπηρέτηση άλλων δανείων προς άλλες τράπεζες)».


Τέλος, η πλειοψηφία των δικαστών εκτιμά ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής του επιχειρηματία στο εξωτερικό αφού για αμφότερες τις αεροπορικές εταιρείες, συμφερόντων του Δ. Κοντομηνά, με τις επωνυμίες «INTERJET ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Α.Ε» και «INTERJET ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», «έχουν ανασταλεί και ανακληθεί, αντιστοίχως, οι άδειες εκμετάλλευσης και λειτουργίας τους».

H μειοψηφία

Για την μειοψηφία του συμβουλίου δηλαδή την άποψη που εξέφρασε ο ένας δικαστής όπου μειοψήφησε υποστηρίζοντας την άποψη περί προφυλάκισης του επιχειρηματία το βούλευμα αναφέρει:

«Πλην όμως ένα μέλος της σύνθεσης του Συμβουλίου, ………………………………, είχε την γνώμη ότι η υπό κρίση διαφωνία όφειλε να λυθεί υπέρ της γνώμης της Εισαγγελέως, καθόσον από τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψη του Συμβουλίου και ειδικότερα, από τα έγγραφα της δικογραφίας σε συνδυασμό με όσα εισέφεραν οι συνήγοροι του κατά την ακρόαση που έλαβε χώρα ενώπιον του, δεν προέκυψε ότι η νόσος του εν λόγω κατηγορουμένου παρουσιάζει την μορφή και τον βαθμό σοβαρότητος που αποκλείει την επιβολή του μέτρου της προσωρινής κράτησης εις βάρος του.


Διότι εάν συνέβαινε τούτο, ο κατηγορούμενος δεν θα εισήγετο στο ιδιωτικό θεραπευτήριο «ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», όπου νοσηλεύετο, την 7-1-2014, όταν δηλ. εκδόθηκε από τον Ανακριτή το εις βάρος του ένταλμα σύλληψης, δοθέντος ακόμη του γεγονότος ότι εκείνος, διαμέσου των συνηγόρων του, προσκόμισε κατά την γενομένη ακρόαση ιατρικά πιστοποιητικά ιδιωτικού θεραπευτηρίου, ιδιωτών ιατρών, όχι όμως δημοσίου θεραπευτηρίου ή ιατρών υπηρετούντων σε δημόσιο θεραπευτήριο, ο ίδιος μάλιστα πραγματοποίησε πολυήμερο, περί το τέλος Δεκεμβρίου του περασμένου έτους (2013), ταξίδι στο εξωτερικό, μετά δε την επάνοδό του στην Ελλάδα ουδένα πρόβλημα και δη επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του εμφάνισε προτού εκδοθεί το από 7-1-2014 ένταλμα σύλληψης.


Εξάλλου, ο ίδιος άνω κατηγορούμενος, για τον οποίο συντρέχουν σοβαρές και βάσιμες ενδείξεις ότι τέλεσε τις προπεριγραφείσες αξιόποινες πράξεις, προσέβαλε τα έννομα αγαθά της οικονομίας και της κοινωνίας κατά τρόπο τέτοιον, που σκιαγραφεί την προσωπικότητά του ως προσωπικότητα υπαιτίου, ο οποίος δύναται να τελέσει και νέες αξιόποινες πράξεις και δη νομιμοποίησης εγκληματικού χρήματος, της πράξης δηλ. που αποτελεί το κατάλληλο εργαλείο για την εξυπηρέτηση της όλης παράνομης δραστηριότητάς του.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις, συνδυαζόμενες μεταξύ τους, καθώς και με το γεγονός ότι ο ως άνω κατηγορούμενος έχει διοχετεύσει στο εξωτερικό μέρος των κεφαλαίων που εισέπραξε από τα ληφθέντα δάνεια, έχει προλειάνει δηλ. το έδαφος και της φυσικής ακόμη μετάβασής του σε τόπο όπου διατηρεί ενεργό οικονομική δραστηριότητα, οδηγούν στην κρίση ότι μόνον η επιβολή του μέτρου της προσωρινής κράτησής του θα τον αποτρέψει από την τέλεση νέων αξιοποίνων πράξεων και την αιφνίδια διαφυγή του».

Τελικά, το συμβούλιο τάχθηκε υπέρ της άποψης του ανακριτή και υποχρέωσε τον Δημήτρη Κοντομηνά να καταβάλλει εντός 20 ημερών εγγύηση 5 εκατ. ευρώ, να μην βγει εκτός Ελλάδος και να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα του τόπου της κατοικίας του την 1η, 10η και 20η εκάστου ημερολογιακού μήνα.

protothema.gr