Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης φορολογικών στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ με ακαθάριστα έσοδα -κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο- έως 10.000 ευρώ και δικαιώματα ενιαίας ενίσχυση έως 5.000 ευρώ.

Αυτό διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τους αγρότες που είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία με το νέο καθεστώς που ισχύει από 1.1.2014

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται επίσης ότι το καθεστώς αυτό ισχύει και για μισθωτούς και συνταξιούχους που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά ασκούν αγροτική εκμετάλλευση.

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια της απαλλαγής θα πρέπει να συντρέχουν και τα δύο ταυτόχρονα προκειμένου να ισχύσει η απαλλαγή.

Σε ό,τι αφορά τους αγρότες που κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα και είχαν δικαίωμα να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης άνω των οριζομένων ορίων, αλλά δεν θα ασκήσουν την αγροτική τους εκμετάλλευση από 1.1.2014 ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

Εάν μέχρι το τέλος της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου δεν είναι γνωστό το ύψος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης που δικαιούται ο αγρότης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της προπροηγούµενης διαχειριστικής περιόδου.

Εάν ο αγρότης δεν δικαιούται να λάβει δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης εντός του έτους, θεωρείται ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο και δεν λαµβάνονται υπόψη ποσά παλαιότερων χρήσεων.

Ακόμη εάν στο ποσό της ενιαίας ενίσχυσης περιέχονται και ποσά που αφορούν άλλες χρήσεις, για την πλήρωση του εν λόγω κριτηρίου, λαµβάνεται υπόψη µόνο το ποσό της ενιαίας ενίσχυσης που αφορά τη χρήση που εξετάζεται.

Η εγκύκλιος που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων δεν περιλαμβάνει οδηγίες για το πώς θα δηλωθούν φέτος τα περσινά εισοδήματα των αγροτών. Αυτά θα εξειδικευτούν σε άλλη απόφαση απόφαση που θα εκδοθεί πριν λήξουν οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εισοδήματος στο taxisnet. Αγρότες που έχουν ενταχθεί πλήρως στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ θα καταθέσουν φέτος τις δηλώσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014, ενταγμένοι στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ έωςτις 15 Φεβρουαρίου 2014 αν είναι υπόχρεοι τήρησης διπλογραφικών βιβλίων (πρώην “Γ' κατηγορίας” του ΚΒΣ) ή έως τις 20 Μαρτίου 2014 για τους υπόχρεους τήρησης απλογραφικών βιβλίων (πρώην “Β' κατηγορίας”).

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο

newpost.gr/protothema.gr