Ξεκίνησε η κατασκευή και της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στο έργο του Βιολογικού Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Ήδη, τόσο τα Δίκτυα Αποχέτευσης όσο και τα Δίκτυα Ύδρευσης έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70%. Έτσι συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς ένα μεγάλο και αναγκαίο έργο υποδομής, προϋπολογισμού 11.650.000€.

Σήμερα ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης που παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη του έργου, επισκέφθηκε την περιοχή του εργοταξίου όπου εγκαθίσταται η Μονάδα του Βιολογικού Καθαρισμού, προκειμένου να ενημερωθεί λεπτομερώς για τις εργασίες που ξεκίνησαν, την πορεία και το χρόνο ολοκλήρωσης τους.

Ο κ. Καλογεράκης συνομίλησε με τον υπεύθυνο του έργου και τους επιβλέποντες μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με το στάδιο υλοποίησης του έργου, αλλά και τις αποκαταστάσεις και το χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσής τους, καθώς οι καιρικές συνθήκες στη διάρκεια της χειμερινής περιόδου έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις σε αυτές.

Στο διάστημα υλοποίησης των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης στο πλαίσιο του έργου η Δημοτική Αρχή και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας παρακαλούν για την προσοχή των οδηγών και την κατανόηση των κατοίκων.

Το έργο δεν έχει ακόμα παραληφθεί από το Δήμο. Όταν ολοκληρωθεί και γίνει η οριστική παραλαβή του, εκτός από τις προβλεπόμενες υφιστάμενες αποκαταστάσεις θα πραγματοποιηθούν και νέες βελτιώσεις όπου χρειαστεί.

Η κατασκευή του βιολογικού σταθμού και των δικτύων αποχέτευσης στο Αρκαλοχώρι αποτελεί ένα σημαντικό έργο για το Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

Η υλοποίησή του θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών. Το έργο «Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Αρκαλοχωρίου» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» του Υ.Π.Ε.Κ.Α.