Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους παραγωγούς που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της δράσης 1.1 Βιολογική Γεωργία του Μέτρου 214 -Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις- του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ότι από την Τρίτη 21/01/2014 έως και την Παρασκευή 31/01/2014 μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο 2 της υπηρεσίας μας, στην Όαση Αγυιάς, προκειμένου να υπογράψουν τη σύμβασή τους.

Για την υπογραφή της σύμβασης είναι απαραίτητη η Αστυνομική ταυτότητα του δικαιούχου και η σύμβαση με τον ΟΕΠΒΠ (Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων).