Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης), προτίθεται να υλοποιήσει τα εξής προγράμματα:

• Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας. (130 ώρες- Α επίπεδο γλωσσομάθειας)
• Βασικές δεξιότητες Η/Υ. (100 ώρες)
• Εξειδικευμένες δεξιότητες Η/Υ. (100 ώρες)
• Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας –Επαγγελματικός Προσανατολισμός. (25 ώρες)

Για το σκοπό αυτό προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παραπάνω προγράμματα, να υποβάλλουν σχετική Αίτηση στα γραφεία του ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105, 2ος όροφος (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα) ώρες 09:00-15:00 ή στην ιστοσελίδα www.kekaper.gr.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 2831040053-4.