Την Περιληπτική διακήρυξη για την επανάληψη της δημοπρασίας του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 10ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΛΙΔΩΝΙΟΥ », υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου. 

Το έργο είναι προϋπολογισμού 913.597,29, και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα Τεύχη Δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου αλλά και από την Ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου (www.heraklion.gr). έως 31/01/2014

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην Νέα Αλικαρνασσό την Τρίτη 4/2/2014 και ώρα 10:00π.μ.