Στην ανατιμολόγηση 8.786 φαρμάκων προχωρεί το υπουργείο Υγείας. Ο κατάλογος με τα φαρμακευτικά σκευάσματα που κυκλοφορούν στην χώρα μας έχει αναρτηθεί στο Διαδίκτυο από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) για διαβούλευση τριών ημερών όπως ορίζει ο νόμος.

Στα περισσότερα φάρμακα υπάρχουν μειωμένες τιμές, ωστόσο δεν είναι γνωστό ακόμη τι εξοικονόμηση θα υπάρχει στο σύστημα.

Στο διάστημα αυτό οι κάτοχοι άδειας κυκλοφορίας των σκευασμάτων, δηλαδή οι φαρμακευτικές εταιρίες, μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την πληρότητα του καταλόγου, τις τυχόν παραλείψεις προϊόντων, τις μειώσεις τιμών ή παρατηρήσεις που αφορούν τον μέσο όρο τριών χαμηλότερων χωρών για τα οn patent προϊόντα, τα βιολογικά, τα ορφανά, τα βιοτεχνολογικά και τα προϊόντα αίματος. 

Με ανακοίνωση του ο πρόεδρος του ΕΟΦ, κ. Δημήτρης Λιντζέρης επισημαίνει ότι έγινε για πρώτη φορά αναλυτική ανά προϊόν επεξεργασία και ταξινόμηση 8.786 προϊόντων, σύμφωνα με τη νομική τους βάση, αλλά και τους κανόνες τιμολόγησης που προβλέπονται από το νόμο ενώ εξαίρει τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΦ για την εργασία που παρείχαν. 

Δείτε εδώ τον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων ανατιμολόγησης.