Τις 280 έφτασαν συνολικά οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης μεταξύ 4 Απριλίου και 3 Μαΐου, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τον απολογισμό του πρώτου μήνα λειτουργίας της.

Παράλληλα, το ίδιο διάστημα εγγράφηκαν 2.279 επιχειρήσεις (στην πλειονότητά τους -1.806-ατομικές) στο Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ).

Οι περισσότερες εταιρείες που ιδρύθηκαν μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης είναι ΟΕ (150), και ακολουθούν οι ΕΕ (95), οι ΕΠΕ (18) και οι ΑΕ (17).

Πληροφορίες για το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (ΓΕΜΗ) και την Υπηρεσία Μιας Στάσης βρίσκονται στις εξής ιστοσελίδες:

www.gge.gr (Γενική Γραμματεία Εμπορίου), στην κατηγορία «Διαδικασία Σύστασης Επιχειρήσεων», όπου δίνονται χρήσιμες πληροφορίες για τη σύσταση επιχειρήσεων, τα στοιχεία επαφής των εμπλεκόμενων φορέων όπως τις Διευθύνσεις Εμπορίου των Νομαρχιών, τα Επιμελητήρια, τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τους Δικηγορικούς Συλλόγους, τους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους, τα Πρωτοδικεία καθώς και πληροφορίες για τους τύπους επιχειρήσεων και τις προϋποθέσεις που από το Νόμο επιβάλλονται για τη σύστασή τους.

www.businessportal.gr, όπου παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) και των Υπηρεσιών μιας Στάσης, το θεσμικό πλαίσιο, απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα (FAQs), τους πιστοποιημένους χρήστες (Συμβολαιογράφοι και Επιμελητήρια) χρήσιμοι σύνδεσμοι κλπ.

www.businessregistry.gr, όπου παρέχουμε τη δυνατότητα ενημέρωσης για το μοναδικό αριθμό Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.) κάθε επιχείρησης μέσω υποβολής του ΑΦΜ, καθώς και γενικής φύσης πληροφορίες για το Γενικό Μητρώο Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ.). Επιπλέον, κάθε εγγεγραμμένη επιχείρηση μπορεί να εισέλθει στη βάση δεδομένων του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων (Γ.Ε.ΜΗ) με τη χρήση μοναδικού κωδικού πρόσβασης και να ενημερωθεί για όλα τα στοιχεία του φακέλου της.

www.geminet.gr, όπου παρέχουμε τη δυνατότητα σε κάθε πιστοποιημένο χρήστη (Επιμελητήρια και Συμβολαιογράφοι) να εισέλθουν στο σύστημα με τη χρήση μοναδικού κωδικού και να πραγματοποιήσουν τη σύσταση μιας επιχείρησης από οποιοδήποτε σημείο.

in.gr