Ειδική συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σήμερα στον ΕΣΔΑΚ στο Δήμο Ηρακλείου με θέματα συζήτησης :

• Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2013
• Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 και
• Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2014.

Μετά το τέλος της συνεδρίασης έγινε η κοπή της πίτας του ΕΣΔΑΚ παρουσία και του προσωπικού, όπου ο κ. Κουράκης αντάλλαξε ευχές μαζί τους για το νέο έτος.