Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ,σε συνέχεια των ενημερώσεων της, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ στους Υπεύθυνους των Επιχειρήσεων Ζωοτροφών, δηλαδή, στις μονάδες παράγωγής α΄υλών και σύνθετων ζωοτροφών συμπεριλαμβανομένων και των μελισσοτροφών, στους εμπόρους (ενδιάμεσους) ζωοτροφών, στις μεταφορικές εταιρείες που διακινούν ζωοτροφές., στους πτηνοκτηνοτρόφους που παράγουν σύνθετες ζωοτροφές για ιδιοκατανάλωση, την Υποχρέωση τους, για την Κατάθεση Δήλωσης Στοιχείων Παραγωγής και Εμπορίας Ζωοτροφών 2013 στην Υπηρεσία μας (Αγυιά), μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 31-1-2014.

Η μη εμπρόθεσμη κατάθεση και πληρωμή των τελών που προκύπτουν, επιφέρει σημαντικές ποινές στις επιχειρήσεις.(τριπλασιασμός τελών κλπ)

Έντυπα δηλώσεων υπάρχουν στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Χανίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στο τηλ. 2821346560 κ. Παπαδημητράκη Δημήτριο ή και στο τηλ 2821346562 κ Γουλεάκη Παναγιώτη.