Τον Φεβρουάριο 2014 στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Πλατανιά, και ειδικότερα στις Δημοτικές Ενότητες Κολυμβαρίου, Πλατανιά, Μουσούρων και Βουκολιών, προγραμματίζονται να ξεκινήσουν τμήματα Τοπικής Ιστορίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στα ΚΕΠ και τα Δημοτικά Καταστήματα Δήμου Πλατανιά.

Τα μαθήματα τοπικής ιστορίας βασίζονται πάνω στη λογική της παρουσίασης της ιστορίας της Κρήτης, με δύο προοπτικές: Αφενός παρουσιάζεται η ιστορία του νησιού σε σχέση με τις αυτοκρατορίες ή τα κράτη των οποίων κατά καιρούς υπήρξε μέρος και αφετέρου εντοπίζεται η ιστορία αυτή σε κάθε περιοχή που διεξάγονται μαθήματα, εφόσον υπάρχουν ανάλογα τεκμήρια.

Οι περίοδοι που διατρέχονται είναι από τη Νεολιθική Εποχή και μέχρι τη Γερμανική Κατοχή.

Εκπονούνται ενδεικτικές εργασίες ενώ ταυτόχρονα γίνονται επισκέψεις σε διαθέσιμα ιστορικά σημεία του Δήμου Πλατανιά ή/και μία επίσκεψη στην πόλη των Χανίων, όπου τα αρχαιολογικό μουσείο κι ένας περίπατος στα ενετικά και οθωμανικά μνημεία συγκροτούν μία χαρακτηριστική απεικόνιση της ιστορίας του νησιού. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος Τοπικής Ιστορίας είναι 25 ώρες.

Ήδη στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Δήμου Πλατανιά λειτουργούν τμήματα Αγγλικών (Αγγλικά για το χώρο εργασίας, Αγγλικά για τον τουρισμό) και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Επεξεργασία Κειμένου-Διαδίκτυο, Υπολογιστικά Φύλλα-Παρουσιάσεις, Διαδικτυακά Εργαλεία και Υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή, Δημιουργία Ιστοσελίδας) και συνεχίζουν να συμπληρώνονται αιτήσεις τόσο για τα προαναφερόμενα τμήματα όσο και για νέα θεματικά πεδία.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης του Κέντρου Διά Βίου μάθησης Δήμου Πλατανιά αναφέρονται σε ενήλικες και είναι δωρεάν. Τα μαθήματα (συνολικής διάρκειας 25 ή 50 ωρών) υλοποιούνται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, συνήθως απογευματινές ώρες. Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης τους, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας.

Για αιτήσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

· ΚΔΒΜ Δήμου Πλατανιά, τηλ. 28210-83978, e-mail : [email protected]
Δευτέρα-Πέμπτη-Παρασκευή, ώρες 9.00π.μ.-12.00 μ.
· Υπεύθυνος Εκπαίδευσης: Παϊζάκης Παναγιώτης, τηλ. 6977528019
· Υπεύθυνη Οργάνωσης: Στρατινάκη Μαρία, τηλ. 6949075762
· Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δια Βίου Μάθησης: Μπομπολάκης Χαρίτων τηλ. 6979244756
· Σε όλα τα Δημοτικά Καταστήματα και ΚΕΠ του Δήμου Πλατανιά.
· Ενημερωτικό υλικό και έντυπο αιτήσεων βρίσκεται αναρτημένο στο διαδίκτυο, στις διευθύνσεις www.platanias.gr και kdvmplatania.blogspot . g r .