Μειωμένες κατά 59% ήταν το 2013, σε σύγκριση με το 2012, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω γήρατος.

Συγκεκριμένα, το 2013 υποβλήθηκαν 25.280 αιτήσεις έναντι 42.271 το 2012.

Σύμφωνα με το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, εάν η μείωση του αριθμού των ετήσιων συνταξιοδοτήσεων συνεχιστεί τα επόμενα έτη, θα βελτιώσει τη σχέση εργαζομένων προς συνταξιούχους, με θετικά αποτελέσματα για την οικονομική κατάσταση του Ιδρύματος.

newpost.gr