Ο Δήμος Χερσονήσου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Χερσονήσου. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά τη δεύτερη εκπαιδευτική περίοδο (Φεβρουάριος - Ιούνιος), στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Χερσονήσου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων

25

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

50

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη

25

Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων

25

Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση

25

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν

25

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

25

Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών

25

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οικολογικές λύσεις για το σπίτι

25

Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων

25

Αστικοί λαχανόκηποι

25

Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής

25

Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες

25

Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων

25

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)

50

Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)

50

Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)

50

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή

25

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)

25

Δημιουργία Ιστοσελίδας

50

Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία

25

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)

25

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

25

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων

25

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία                         

25

Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή

25

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Ιστορία της Τέχνης

25

Εικαστικό Εργαστήρι

50

Φωτογραφία

25

Κινηματογράφος

25

Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο

50

Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση)

50

Εργαστήρι μουσικής

50

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής

50

Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

25

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή

25


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Το έντυπο συμμετοχής βρίσκεται σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου Χερσονήσου, στο γραφείο του ΚΔΒΜ (δημαρχείο Χερσονήσου, περιοχή Γούρνες) ή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χερσονήσου http://www.hersonisos.gr

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στους υπεύθυνους του ΚΔΒΜ Δήμου Χερσονήσου κα. Πλατάκη Ειρήνη και κα. Περυσινάκη Βούλα.

Δευτέρα – Πέμπτη – Σάββατο 10:00-13:00 

Τηλ. 2810762540


Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 15/02/2014. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας