Κατόπιν προσπαθειών και συντονισμένων ενεργειών της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης με τους αρμόδιους φορείς, ένα ζήτημα που απασχολεί αρκετό καιρό την τοπική κοινωνία και αποτελεί χρόνιο αίτημά της δρομολογείται και βαίνει προς υλοποίηση. 

Εκδόθηκε και παρελήφθη από την 7η ΥΠΕ Κρήτης η οικοδομική άδεια για την κατασκευή του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μακρύ Γιαλού ,σε οικόπεδο της δωρεάς Ν. Χατζάκη, ενώ υπεγράφη από το Διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και διεβιβάσθη η εισήγηση για την τελική έγκριση σκοπιμότητας του έργου από το Υπουργείο Υγείας.

Η χρηματοδότηση για την ανέγερση του κτηρίου συνολικής επιφάνειας 350 τ.μ. και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός αυτού έχουν προβλεφθεί και θα καλυφθούν από πόρους του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υγεία, με παράταση των δύο ετών που έχει δοθεί , δηλαδή μέχρι το 2015. 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 850.000 ευρώ περίπου.

Το κτήριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, εξεταστήρια, μικροβιολογικό και ακτινολογικό εργαστήριο, θάλαμο βραχείας νοσηλείας κ.α.

Η Απόφαση Σύστασης του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου του Μακρύ Γιαλού του Δήμου Ιεράπετρας, ως αποκεντρωμένη μονάδα του Γ.Ν.− Κ.Υ. Σητείας, έχει ήδη δημοσιευτεί από το Σεπτέμβριο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Συγκεκριμένα, με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μητσοτάκη και Υγείας κ. Γεωργιάδη συστήνεται το Περιφερειακό Ιατρείο Μακρύ Γιαλού ως αποκεντρωμένη μονάδα του Γ.Ν –Κ.Υ Σητείας και καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων προσωπικού του. Επίσης καθορίζεται η δαπάνη που θα προκύψει, δηλαδή, εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ περίπου ετησίως σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για μισθοδοσία προσωπικού που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Υγείας , τριάντα χιλιάδων ευρώ ετησίως για λειτουργικά έξοδα που θα καλύπτονται με εγγραφή και δέσμευση των πιστώσεων στους οικείους προϋπολογισμούς.