Οι περικοπές από την 1/1/2012 στις επικουρικές συντάξεις, σε όσα Ταµεία είναι ελλειµµατικά, θα αφορούν και όσους ήδη παίρνουν συντάξεις, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις που έκανε την Δευτέρα στην τηλεόραση της ΝΕΤ η γγ Κοινωνικών Ασφαλίσεων Αθηνά ∆ρέττα.

Οι πρώτες αναλογιστικές µελέτες δείχνουν ότι τα επικουρικά ταµεία αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα, καθώς η µελέτη για το ΕΤΕΑΜ (το επικουρικό του ΙΚΑ) οδηγείται στο συµπέρασµα πως κάθε µήνα έχει έλλειµµα 30 εκατ. ευρώ.

Το ΤΕΑ∆Υ (το επικουρικό του ∆ηµοσίου) δεν αντιµετωπίζει άµεσο πρόβληµα, σε αντίθεση µε το Μετοχικό Ταµείο ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Πάντως, πολλά επικουρικά ταµεία, κυρίως του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, βρίσκονται ήδη στο κόκκινο και η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση αφορά το Ταµείο της ΕΥ∆ΑΠ (που έχει υπαχθεί στο ΤΑΥΤΕΚΩ).

Ο νόµος για τις επικουρικές συντάξεις θα κατατεθεί τον ερχόμενο Σεπτέµβριο και η εφαρµογή του θα γίνει από 1/1/2012.

Οι µειώσεις που θα επέλθουν στις επικουρικές συντάξεις µετά και τις αναλογιστικές µελέτες εκτιµάται από το υπουργείο Εργασίας ότι θα είναι της τάξης του 5% - 6%, ενώ τα συνδικάτα εκτιµούν ότι θα φθάσει και το 30%.

Τα επικουρικά ταµεία καλύπτουν περίπου 800.000 συνταξιούχους και θα πρέπει να αναπροσαρµόσουν τις παροχές τους µε βάση την οικονοµική τους βιωσιµότητα.

Οι επικουρικές συντάξεις παρουσιάζουν διακυµάνσεις από Ταµείο σε Ταµείο και µπορεί να φτάνουν έως το 80% του συντάξιµου µισθού.

Εκτιµάται ότι εννέα στα δέκα επικουρικά ταµεία κινδυνεύουν να µην περάσουν τις εξετάσεις και να αναγκαστούν να µειώσουν τις συντάξεις.

in.gr