Ο δήμος Μαλεβιζίου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (μέσω της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του δήμου Μαλεβιζίου, στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας.

Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας εκφράζουν τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων.

Στον Δήμο Μαλεβιζίου θα λειτουργήσουν κατά το τρέχον έτος τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα :

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ  -  ΩΡΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα - Διοίκηση Επιχειρήσεων            25

Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα               50

Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη         25

Αγροτική Επιχειρηματικότητα - Marketing Αγροτικών Προϊόντων  25

Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση   25

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν  25

Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση  25

Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25

Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού  25

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25

Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών  25

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιβάλλον και Καθημερινή Ζωή*  25

Γεωργία και Φυσικοί Πόροι  25

Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις*  25

Οικολογικές λύσεις για το σπίτι*   25

Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή 25

Ασφάλεια – Ποιότητα Τροφίμων 25

Αστικοί λαχανόκηποι  25

Πρακτικές Συμβουλές (υγιεινής) Διατροφής 25

Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25

Διαμόρφωση και Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων 25

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)*  50

Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)* 50

Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)*  50

Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή*  25

Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)*  25

Δημιουργία Ιστοσελίδας*   50

Ηλεκτρονική εφημερίδα*  50

Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία* 25

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνικό Αλφαβητικό Σύστημα 25

Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25

Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)*  25

Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)*  25

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)*  25

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)  25

Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)  25

Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

Τούρκικα για τον τουρισμό(Α1-Α2)  25

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25

Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο 25

Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία 25

Διαχείριση Χρόνου 25

Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25

Επικοινωνία και Δυναμική της Ομάδας 25

Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25

Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες 50

Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή 25

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Ιστορία της Τέχνης 25

Εικαστικό Εργαστήρι – Ζωγραφική 50

Εικαστικό Εργαστήρι – Ψηφιδωτό 50

Φωτογραφία 25

Κινηματογράφος 25

Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο 50

Θεατρικό Εργαστήρι (Ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50

Εργαστήρι Μουσικής 50

Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50

Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25

Τοπική Ιστορία* 25

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25

Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50

Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50

Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25

Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) 125

Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2) 175

Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων  25

* Τα τμήματα αυτά αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.


Τα προσφερόμενα προγράμματα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η υποβολή φωτοαντίγραφου του Δελτίου Ταυτότητας και η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, η οποία διατίθεται:

α) στα γραφεία του Κ.Δ.Β.Μ. του δήμου

β) στα Κ.Ε.Π. του δήμου (Γαζίου, Τυλίσσου, Κρουσώνα)

γ) στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η παρακολούθηση των ανωτέρω προγραμμάτων είναι δωρεάν και με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτών, θα χορηγείται στον εκπαιδευόμενο βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι αιτούντες έχουν δυνατότητα επιλογής έως και τριών (3) εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σειρά προτίμησης, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων μέχρι τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στους παρακάτω υπεύθυνους:

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης : Σακαβάρα Ευαγγελία-Δωροθέα

Υπεύθυνη Οργάνωσης : Περυσινάκη Αγάπη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2813-400614, 2813-400611

Ώρες και ημέρες εξυπηρέτησης κοινού : Τρίτη 09:30-12:30, Τετάρτη 09:30-12:30 και Πέμπτη 09:30-12:30

Email επικοινωνίας: [email protected]