Στην επικαιροποίηση των στοιχείων που έχουν δηλώσει στον ΑΣΕΠ, πρέπει να προχωρήσουν από αύριο, 30 Ιανουαρίου και έως την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, οι επιτυχόντες που δεν έχουν ακόμη διοριστεί, μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου .

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι επιτυχόντες σε ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και των φορέων (υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ), που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά, καθώς και αυτοί για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση διάθεσης από το ΑΣΕΠ για την αντικατάσταση - αναπλήρωση διοριστέων από 1η Ιανουαρίου 2009 και έπειτα, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, στο πλαίσιο του προγραμματισμού των προσλήψεων που πρόκειται να διενεργηθούν το 2014.

Για την ταυτοποίηση των ενδιαφερομένων στις online υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, απαιτείται η ύπαρξη λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο οποίο, με την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης ταυτοποίησης, θα αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης που θα επιτρέπουν την είσοδο στο σύστημα, καθώς επίσης και σχετικός σύνδεσμος ενεργοποίησης του λογαριασμού.

zougla.gr