Για το πρόβλημα θέρμανσης στο Κολυμβητήριο Ηρακλείου, καθώς δεν έχει γίνει ακόμη η προμήθεια καυσίμων, απαντά ο Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Ιωάννης Ανδριανός, διαβιβάζοντας έγγραφο του Προέδρου του ΕΑΚΗ κ. Σωτήρη Σουρή, μετά από παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο κ. Λ. Αυγενάκης, «το Κολυμβητήριο του Ηρακλείου, προβλεπόταν να κλείσει προκειμένου να αλλαχθούν τα φίλτρα, ενώ εκκρεμούσε παράλληλα και η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την λειτουργία της πισίνας τους χειμερινούς μήνες.»

«Σήμερα», όπως αναφέρεται στο έγγραφο «οι εργασίες αντικατάστασης των φίλτρων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και αναμένεται η διενέργεια διαγωνισμού τον οποίο έχει προγραμματίσει η Περιφέρεια Κρήτης για την ανάδειξη μειοδότη προμήθειας καυσίμων στα Ν.Π.Δ.Δ. χωρικής αρμοδιότητας της, στις 29/1/2014.»

«Ωστόσο, με το με αριθμ. πρωτ. 1815/8-1-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης εστάλη στο ΕΑΚΗ εξουσιοδότηση με την οποία θα μπορούσε να προμηθευτεί πετρέλαιο για την κάλυψη των αναγκών, μέχρι την κατακύρωση του διαγωνισμού της Περιφέρειας Κρήτης για την ανάδειξη προμηθευτή. Στο πλαίσιο των διατάξεων όμως του Ν. 4111/13 μέχρι την έγκριση του προϋπολογισμού του ΕΑΚΗ οικονομικού έτους 2014 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία δαπάνη εκτός από μισθοδοσία.»

Όπως δηλώνει ο κ. Λ. Αυγενάκης: «Αυτή η αντιμετώπιση του ζητήματος έχει πολλαπλές επιπτώσεις, καθότι τα σωματεία αναγκάζονται να απευθύνονται σε ιδιωτικές πισίνες, ενώ το κόστος στην 25 μέτρων, πισίνα του Παγκρητίου είναι ιδιαίτερα υψηλό, με αποτέλεσμα όλα αυτά τα κόστη να μετακυλύουν στους γονείς και πολλά παιδιά να έχουν σταματήσει το άθλημα.»