Στην 105η Σύνοδο της Ολομέλειας των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες συμμετέχει ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, όπου ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης πρόκειται να κάνει παρέμβαση αναφορικά με το πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας. 

Τα θέματα που θα απασχολήσουν επίσης την Ολομέλεια των Περιφερειών είναι μεταξύ άλλων:

-Λειτουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και συγκεκριμένα η σύσταση ενός ανεξάρτητου οργανισμού για τη δίωξη διασυνοριακών ποινικών αδικημάτων που αποβαίνουν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ 

-Ανισότητες στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

-Κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

-Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ της διάσωσης και της αναδιάρθρωσης προβληματικών 
επιχειρήσεων 

-Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030.