Με αφορμή την Πανελλαδική κινητοποίηση τους, συνάντηση είχε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου με τους Σχολικούς Φύλακες Κρήτης, οι οποίοι συζήτησαν μαζί του, αλλά και του κατέθεσαν Κείμενο προτάσεων τους.

Ο Δήμαρχος, εξέφρασε για άλλη μια φορά τη στήριξη του και δεσμεύτηκε ότι τις Προτάσεις τους, θα τις μεταφέρει στα αρμόδια Υπουργεία και θα διεκδικήσει την υλοποίηση τους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. να αναγνωριστούν τα πέντε έτη του προγράμματος (2001-2006) ως συντάξιμα για όλους τους σχολικούς φύλακες, ώστε ένας αρκετά μεγάλος αριθμός σχολικών φυλάκων (περίπου 500-600) να συνταξιοδοτηθούν.

2. οι υπόλοιποι να μετακινηθούμε σε άλλες υπηρεσιακές ανάγκες του Δημοσίου (περίπου 1400 – 1500), σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα μας, με ανάλογες Κ.Υ.Α. στις παρακάτω υπηρεσιακές ανάγκες:

α. στο Υπουργείο Εσωτερικών στις Περιφέρειες, στα Κέντρα Μεταναστών και τους Δήμους με ενδοδημοτική και διαδημοτική κινητικότητα ως:
Δ.Ε. Φύλακες – Επόπτες Δημοτικής Περιουσίας, Δ.Ε. Κλητήρες, Δ.Ε. Διοικητικοί, Δ.Ε. Γραμματείς, (τεκμηριωμένες υπηρεσιακές ανάγκες υπάρχουν).

β. στο Υπουργείο Παιδείας ως:
Δ.Ε. Επιστάτες – Κλητήρες – Φύλακες, Δ.Ε. Γραμματείς, Δ.Ε. Διοικητικοί, σύμφωνα με το Ν.1566/1985, άρθρο 19 παρ. 6 και 7 (σύμφωνα με το Υπουργείο οι πραγματικές ανάγκες ξεπερνούν τις 2.000 θέσεις εργασίας).

γ. στο Υπουργείο Πολιτισμού ως:
Δ.Ε. Αρχαιοφύλακες, Δ.Ε. Νυχτοφύλακες, Δ.Ε. Διοικητικοί, Δ.Ε. Γραμματείς με ιδιαίτερο προσόν την εμπειρία μας των 13 ετών στη φύλαξη σχολικών κτιρίων (σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Π.Ε.Υ.Φ.Α. στις 29.11.2013 οι ανάγκες των Αρχαιοφυλάκων – Νυχτοφυλάκων φτάνουν τις 1150 κενές θέσεις εργασίας).

δ. στο Υπουργείο Υγείας ως:
Δ.Ε. Τραυματιοφορείς, Δ.Ε. Διοικητικοί, Δ.Ε. Γραμματείς ( πάνω από 300 θέσεις).

ε. στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως:
Δ.Ε. Φύλαξης, Δ.Ε. Εξωτερικής Φρούρησης, Δ.Ε. Διοικητικοί, Δ.Ε. Γραμματείς (περίπου 830 θέσεις).

στ.στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ως:
Δ.Ε. Διοικητικοί, Δ.Ε. Γραμματείς

Οι σχολικοί φύλακες ευχαρίστησαν για άλλη μια φορά το Δήμαρχο Ηρακλείου για τη στήριξη του.