Προσφυγή κατά της απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία ακυρώνει την απόφαση του δήμου Χανίων για μειωμένη τέλη στους τρίτεκνους και νέους επιχειρηματίες καταθέτει η δημοτική αρχή των Χανίων.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής του δήμου Χανίων για τον καθορισμό των δημοτικών φόρων και τελών για το 2011, αποφασίστηκε, λόγω της οικονομικής κρίσης να διευρυνθούν οι οικογένειες που διευκολύνονται .

Έτσι αποφασίστηκε, εκτός των μειωμένων τελών (έως 50%) σε πολύτεκνους και άτομα με αναπηρίες, να υπάρξουν μειωμένα τέλη και για τους τρίτεκνους αλλά και για νέους επιχειρηματίες.

Όμως ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ.Θανάσης Καρούντζος έκρινε ως μη νόμιμη την απόφαση , σε ότι αφορά στα μειωμένα δημοτικά τέλη για τους τρίτεκνους και τους νέους επιχειρηματίες.

Όπως αναγράφεται στην απόφαση του κ.Καρούντζου " η παραπάνω απόφαση καθόσον αφορά στην μείωση των δημοτικών φόρων και τελών στα άτομα με αναπηρίες και τους πολύτεκνους εκδόθηκε νόμιμα και εντός των ορίων της κανονιστικής αρμοδιότητας που παρέχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.3 του Ν.3463/2006, κρίνεται όμως ως μη νόμιμη κατά το μέρος που αφορά στην μείωση κατά το προαναφερόμενο ποσοστό των δημοτικών φόρων και τελών στους τρίτεκνους και τους νέους επιχειρηματίες με την αιτιολογία ότι δεν είναι απαγορευτική η παραπάνω διάταξη και για άλλες κατηγορίες υπόχρεων, δεδομένου ότι εκδόθηκε κατά παραβίαση της αρχής της νομιμότητας που πρέπει να διέπει την δράση της δημόσιας διοίκησης και καθ΄υπέρβαση της νομοθετικής εξουσιοδότησης που του παρέχεται με την εν λόγω διάταξη και αφορά αποκλειστικά και μόνο τις περιοριστικά απαριθμούμενες σ΄αυτήν κατηγορίες πολιτών γι΄αυτό".

Σύμφωνα όμως με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Χανίων κ.Κώστα Πρωτοπαπαδάκη, οι μεν τρίτεκνοι, από το ίδιο το κράτος αντιμετωπίζονται ουσιαστικά ως πολύτεκνοι και έχουν αρκετές από τις ελαφρύνσεις ή ενισχύσεις των πολυτέκνων, οι δε νέοι επιχειρηματίες πρέπει να διευκολυνθούν, με μείωση των δημοτικών φόρων και τελών, προκειμένου να μπορέσουν να σταθούν επιχειρηματικά ενεργοί εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Για τους λόγους αυτούς ο δήμος Χανίων θα προσφύγει στην ειδική επιτροπή κατα της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δ.Χανίων για την προσφυγή

Και δεύτερη ακύρωση απόφασης του Δήμου Χανίων

Στο μεταξύ στα ίδια επίπεδα με το 2010 θα μείνει και φέτος ο συντελεστής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στον Δήμο Χανίων με «χαμένους» τους ιδιοκτήτες ακινήτων της δημοτικής ενότητας Σούδας.

Ο Γ.Γ.Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.Καρούντζος ακύρωσε την σχετική απόφαση του δήμου Χανίων, σύμφωνα με την οποία το ΤΑΠ για το 2011 καθοριζόταν σε 0,35 τοις χιλίοις για ακίνητα στην δημοτική ενότητα Χανίων και 0,25 τοις χιλίοις για τα ακίνητα στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες (πρώην δήμους).

Υπενθυμίζεται πως το 2010 ο αντίστοιχος συντελεστής ήταν 0,35 τοις χιλίοις για τον δήμο Χανίων, 0,30 τοις χιλίοις για τον δήμο Σούδας και 0,25 τοις χιλίοις για τους δήμους Ακρωτηρίου, Κεραμειών, Ελ.Βενιζέλου, Θερίσου και Νέας Κυδωνίας που απαρτίζουν τον νέο Δήμο Χανίων.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Flashnews.gr