Η έντονη δυσαρέσκεια του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών, για το νομοσχέδιο που αφορά στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζεται σε ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής:

"Με αφορμή την κατάθεση του Σχεδίου Νόμου στην βουλή που αφορά μεταξύ άλλων και την «αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών, σοβαρά ενοχλημένο επισημαίνει τα κάτωθι απευθυνόμενο τόσο στην Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος όσο και στο Υπ. Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη.

Παρά τις δεσμεύσεις, κατόπιν πολλαπλών συναντήσεων αλλά και δημόσιων τοποθετήσεων και δηλώσεων για την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα και ιδιαίτερα αυτό της « Ομογενοποίησης» του προσωπικού, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, από το περιεχόμενο των άρθρων του Σ/Ν, αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι ΥΠΟΤΙΜΟΥΝ την αξιοπρέπεια, την νοημοσύνη και τον αγώνα μας, ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΣ μας, απαξιωτικά από το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

Στο εν λόγο νομοσχέδιο ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΑΝ οι δεσμεύσεις, ούτε στα στοιχειώδη, όπως αυτά απαριθμούνται παρακάτω, και αφορούν κυρίως την «Ομογενοποίησης» και τα οποία διευκρινίζεται πως δεν επιβαρύνουν στο παραμικρό τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

I. ΟΜΟΙΑ καθήκοντα των Π.Π.Υ με αυτά των μονίμων πυροσβεστών.

II. Συμμετοχή στο Συμβούλιο του Επιτελικού Σχεδιασμού και ενός μέλους της ομοσπονδίας μας ΠΟΠΥΣΥΠ

III. Ανανέωση της λίστας των επιτυχόντων ΠΠΥ για άλλα δυο χρόνια σύνολο δηλ. πέντε χρόνια.

Κάτωθι, παραθέτονται οι προτάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πενταετούς Υποχρέωσης Συμβασιούχων Πυροσβεστών, επί του Σ/Ν με σκοπό την πλήρη ομογενοποίηση του προσωπικού, προκειμένου το Πυροσβεστικό Σώμα να αποτελέσει πραγματικό βραχίονας της Πολιτικής Προστασίας

1α) Καθηκοντολόγιο -ωράρια –άδειες των Π.Π.Υ όμοια με αυτά του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού.

β)Να απαλειφθεί το εδάφιο ιβ της παρ.3 του άρθρου 93 ή να τροποποιηθεί ώστε να διατίθεται για την υποστήριξη δράσεων προληπτικής πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας όλο το πυροσβεστικό προσωπικό και όχι μόνο οι Π.Π.Υ"

2) Στο συμβούλιο του Επιτελικού σχεδιασμού να συμμετέχει ως μέλος και ένας εκπρόσωπος της ομοσπονδίας μας Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π, όπως συμμετέχει κ από τις άλλες 2 συνδικαλιστικές οργανώσεις του Π.Σ (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ και Ε.Α.Π.)

3) Τροποποίηση της παρ.6 του άρθρου 15 ν.3938/2011 έτσι ώστε οι πίνακες επιτυχόντων να ισχύουν για άλλα 2 έτη(σύνολο δηλ 5 έτη) και εισαγωγή διάταξης στο ν/σ ώστε στο διάστημα αυτό να προσληφθούν όλοι οι επιτυχόντες Π.Π.Υ.

4α)Τροποποίηση της παρ.8 του άρθρου 15 του Ν.3938/2011 έτσι ώστε κατά την εφαρμογή του νόμου να ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό όλοι οι επιτυχόντες Π.Π.Υ που έχουν την δυνατότητα να θεμελιώσουν πλήρη συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
β)Επίσης όσοι συνάδελφοί δεν ενταχθούν στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, να ανανεωθεί κατά την εφαρμογή του νόμου η θητεία τους μέχρι την συνταξιοδότηση τους .

5)Οι συνάδελφοι συμβασιούχοι πυροσβέστες που δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να συμπεριληφθούν στον Ν.3938/2011 λόγο έλλειψης κάποιου προσόντος τους 6 μήνες της αντιπυρικής περιόδου να απασχολούνται στο Π.Σ και τους άλλους 6 μήνες στην Πολιτική Προστασία.

Για όλα τα παραπάνω, το Δ.Σ. της ΠΟΠΥΣΥΠ απευθύνεται και ευελπιστεί στην στηρίξει όλων των Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ώστε οι δίκαιες προτάσεις της Ομοσπονδίας να υλοποιηθούν στο σύνολό τους.