Μεταξύ των τμημάτων που δεν θα υπάρξουν εισακτέοι συγκαταλέγονται 3 Τ.Ε.Ι. από την Κρήτη και συγκεκριμένα:

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (με έδρα τον Άγ. Νικόλαο)
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (με έδρα το Ηράκλειο)

Η αιτία στο ότι δεν θα υπάρξουν εισακτέοι στα συγκεκριμένα τμήματα ΤΕΙ είναι ο αριθμός των φοιτητών που μειωνόταν σημαντικά, είτε λόγω μικρού ενδιαφέροντος (μειωμένος αριθμός εισαχθέντων, ενώ υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις) είτε λόγω μικρού αριθμού ενεργών και τακτικών φοιτητών σε σχέση με τους εγγεγραμμένους ή λόγω αποχωρήσεων φοιτητών λόγω μετεγγραφών.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 είναι μειωμένος σε σχέση με τον αριθμό εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011, ώστε να συμβαδίζει με το μέσο όρο των ενεργών φοιτητών της τετραετίας, σε συνδυασμό με τον αριθμό των πρωτοετών που έλαβαν σύγγραμμα μέσα στο 2010.