Σήμερα Τρίτη 4 και αύριο Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιείται στο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, στο Ηράκλειο, συνάντηση των εταίρων του έργου FINNO (Mechanism for Fostering Innovation in South East Europe) με τη συμμετοχή εταίρων από τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, την Αυστρία την Ιταλία και την Ελλάδα.

Στόχος του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Νοτιοανατολική Ευρώπη" στο πλαίσιο της "Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας" είναι να συνεισφέρει στην ενίσχυση της καινοτομικότητας των χωρών της ΝΑ Ευρώπης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας των χωρών της περιοχής, το έργο προτείνει τη δημιουργία μιας μόνιμης επιτροπής για την Καινοτομία (FINNO Committee) που θα παρέχει υποστήριξη σε θέματα πολιτικών καινοτομίας.

Σημειώνεται ότι μέσω ενός ηλεκτρονικού εργαλείου, γίνεται αξιολόγηση της καινοτομικότητας σε περισσότερες από 650 επιχειρήσεις από τις χώρες που συμμετέχουν.

Αν μια επιχείρηση ενδιαφέρεται να συμμετέχει στην έρευνα, μπορεί να επικοινωνήσει με το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (τηλ. 2810391900, e-mail: ge[email protected]).

Περισσότερες πληροφορίες στο website του έργου:
www.finnoeurope.eu