Ανακοινώθηκαν οι 10.000 νέοι επιτυχόντες που προέρχονται από τη λίστα των επιλαχόντων του προγράμματος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και από την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2013, αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα sete-voucher.gr.

Τα αποτελέσματα για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στην περιφέρεια Κρήτης μπορείτε να τα δείτε εδώ

Τα αποτελέσμα για τους απόφοιτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορείτε να τα δείτε εδώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους καθώς και για τη Διαδικασία Ενεργοποίησης του Voucher, από την πλατφόρμα sete-voucher.gr.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει μέχρι την 30η Απριλίου 2014 (30/04/2014) να μεριμνήσουν και να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι την υλοποίηση της δράσης του προγράμματος αυτού, που χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) έχουν αναλάβει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), με σκοπό την επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα: http://www.sete-voucher.gr/program