Για θέματα σωστής λειτουργίας αλλά και τυποποίησης των θερμοκηπιακών προϊόντων, ενημερώθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες οι οποίοι επισκέφθηκαν την περιοχή της Κουντούρας.

Επίσης, επισκέφθηκαν σχεδόν όλα τα τυποποιητήρια κηπευτικών, όπου συζήτησαν με τους επιχειρηματίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενώ έγινε αναφορά και στις διαδικασίες που πρέπει ν’ ακολουθήσουν ώστε να καταστούν και τυπικά νόμιμοι.

Αξίζει να σημειωθεί πως, με βάσει την κείμενη νομοθεσία, προσδιορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των συσκευαστηρίων, ειδικότερα, σε ότι αφορά τις συνθήκες υγιεινής και την σήμανση των προϊόντων.