Σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), συνολικού προϋπολογισμού 10.160.000 ευρώ θα ενταχθούν οι 505 απολυμένοι της επιχείρησης NUTRIART ABEE (Κατσέλης) σύμφωνα με την αίτηση που υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης .

Η διεύρυνση της χρηματοδότησης του ταμείου αποτελεί επιτυχία του Υπουργείου, το οποίο κατάφερε μέσω διαπραγματεύσεων να ωφελούνται από το κονδύλι όχι μόνο τα θύματα της παγκοσμιοποίησης όπως ίσχυε μέχρι σήμερα αλλά και της οικονομικής κρίσης (όπως είναι η περίπτωση της χώρας μας). 

Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα της διαβούλευσης, όμως, ήταν να συμπεριληφθούν στους ωφελούμενους του ΕΤΠ οι αυταπασχολούμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι νέοι που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, καθώς και εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΝΕΕΤs). Ειδικότερα, εφεξής για κάθε έναν ωφελούμενο που θα εγκρίνεται για χρηματοδότηση απο το Ταμείο, θα ωφελείται πρόσθετα και ένας νέος που ανήκει στην κατηγορία των ΝΕΕΤs (εν προκειμένω, στη συγκεκριμένη αίτηση πέραν των 505 απολυμένων της επιχείρησης NUTRIART ΑΒΕΕ θα ωφεληθούν ακόμη 505 νέοι NEETs).

Σημειώνεται, ότι με βάση τον παλαιό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την παγκοσμιοποίηση, έχει ήδη υλοποιηθεί επιτυχώς πρόταση του υπουργείου Εργασίας που αφορούσε τους 642 απολυμένους της εταιρείας ALDI με αρχικό ποσό προϋπολογισμού 4.490.000 ευρώ εκ των οποίων επωφελήθηκαν τελικά 464 απολυμένοι με συνολική τελική δαπάνη 2.900.000 ευρώ, καθώς κάποιοι εξ’ αυτών βρήκαν άμεσα νέα θέση εργασίας. 

protothema.gr