Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, Υγείας κ. Σπυρίδωνα – Άδωνι Γεωργιάδη και Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια με θέμα «Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου σε όφελος των τοπικών κοινωνιών με τη συνεργασία των Υπουργείων», κατέθεσε την Τρίτη 4/2/2014 ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης και μέλος της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης αναφέρει:

«Με την με αριθμό 5193/17-12-12 ερώτησή μου ανέδειξα το θέμα της στέγασης του Περιφερειακού Ιατρείου Κολυμβαρίου. Στην ερώτηση μεταξύ των άλλων ανέφερα: 

‘‘…Η προσωρινή μεταστέγαση του Περιφερειακού Ιατρείου Κολυμβαρίου, (το οποίο σήμερα στεγάζεται σε ακατάλληλο κτίριο), στο κτίριο που στέγαζε στο παρελθόν τον Αστυνομικό Σταθμό Κολυμβαρίου, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου αποτελεί πάνδημο αίτημα της Τοπικής Κοινωνίας. Ο Δήμαρχος Πλατανιά με σειρά εγγράφων του έχει προτείνει λύσεις για την επίλυση του προβλήματος…’’ και ρωτούσα ‘‘Στα πλαίσια της συντονισμένης λειτουργίας της Κυβέρνησης σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν, έτσι ώστε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα στέγασης του Περιφερειακού Ιατρείου Κολυμβαρίου με την προσωρινή μεταστέγασή του στον πρώην Αστυνομικό Σταθμό Κολυμβαρίου;’’

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας στην με αριθμό ΓΚΕ1009885ΕΞ2013/2043/18-1-2013 απάντησή του αναφέρει: ‘‘Το αίτημα ήδη εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.’’

Στις 12/2/2013 με την με αριθμό 7076/12-2-2013 ερώτησή μου έθετα το γενικότερο θέμα της Αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου σε όφελος των Τοπικών Κοινωνιών με τη συνεργασία των Υπουργείων. Στην ερώτηση μεταξύ άλλων ανέφερα: ‘‘…Ενδεικτικά αναφέρω τους εγκαταλελειμμένους πρώην Αστυνομικούς Σταθμούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν παραδείγματος χάριν ως αγροτικά ή περιφερειακά ιατρεία…’’ και ρωτούσα ‘‘Σε ποιες ενέργειες νομοθετικές ή άλλες σκοπεύουν να προβούν, ώστε η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου που λιμνάζει, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια, να αξιοποιηθεί από το Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε όφελος των Τοπικών Κοινωνιών χωρίς επιβαρύνσεις ;’’

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στην με ημερομηνία 6/3/2013 απάντησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ‘‘…Τέλος, λόγω κατάργησης Αστυνομικών Σταθμών ανά την επικράτεια, όπως ενημερωθήκαμε από την Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, αποδόθηκαν συνολικά 315 οικήματα στις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες για να εκχωρηθούν εν συνεχεία σε Δήμους κ.λπ. Φορείς που είχαν αιτηθεί τη χρησιμοποίησή τους, καθώς και στους οικείους Δήμους, οι οποίοι τα είχαν παραχωρήσει στην Ελληνική Αστυνομία για τη στέγαση Αστυνομικής Υπηρεσίας…’’. 

Ενώ ο Υπουργός Οικονομικών κ. Στουρνάρας στην με αριθμό ΓΚΕ1066950ΕΞ2013/2760/17-4-2013 απάντησή του μεταξύ των άλλων διαβιβάζει το με αριθμό 1790/25-2-2013 έγγραφο της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου ΑΕ, στο οποίο περιγράφεται η ακολουθούμενη διαδικασία στις περιπτώσεις παραχώρησης ακινήτων που εμπίπτουν στη διαχειριστική της αρμοδιότητα. Με το παραπάνω έγγραφο τίθενται διάφορες προϋποθέσεις μεταξύ των οποίων και η υποχρέωση των Δήμων να αποδεχθούν τον καθορισμό οικονομικού ανταλλάγματος για την στέγαση απαραίτητων Υπηρεσιών των Υπουργείων.».

Καταλήγοντας ο κ. Βιρβιδάκης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς 1ον) εάν αποτελεί υποχρέωση μόνο των ΟΤΑ και όχι και του κράτους η αξιοποίηση της λιμνάζουσας ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου σε όφελος των Τοπικών Κοινωνιών για τη στέγαση των απαραίτητων Υπηρεσιών των Υπουργείων και 2ον) σε ποιες ενέργειες νομοθετικές ή άλλες σκοπεύουν να προβούν, ώστε η ακίνητη περιουσία του Δημοσίου που λιμνάζει, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, να αξιοποιηθεί από το Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε όφελος των Τοπικών Κοινωνιών χωρίς επιβαρύνσεις.