Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα, Εσωτερικών κ. Ιωάννη Μιχελάκη και Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη με θέμα «Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης», κατέθεσε την Τετάρτη 5/2/2014 ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Στην ερώτησή του ο κ. Βιρβιδάκης αναφέρει:

«Στις 21 Ιανουαρίου 2014 κατέθεσα την 2293/21-01-2014 αναφορά προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών και Τουρισμού με θέμα ‘‘Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού’’. Στην αναφορά μου κατέθετα το με αριθμό πρωτοκόλλου 26478/24-12-2013 έγγραφο του Δημάρχου Πλατανιά με θέμα ‘‘Εφαρμογή της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ‘Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού’ (ΦΕΚ 1094/Β/2-5-2013).’’ 

Ο Δήμαρχος Πλατανιά θέτει συγκεκριμένα θέματα με στόχο το όφελος του συνόλου του κύκλου της οικονομικής δραστηριότητας του εγχώριου τουριστικού προϊόντος. Η αναφορά μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί. 

Στις 9 Ιανουαρίου 2013 είχα καταθέσει την με αριθμό 5626/9-01-2013 ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα ‘‘Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης’’. Στην ερώτηση μεταξύ των άλλων ερωτούσα πότε προβλέπεται να εκδοθεί η νέα ΚΥΑ (για το 2013).

Τελικά η ΚΥΑ για το 2013 εκδόθηκε με σημαντική καθυστέρηση στις 2 Μαΐου 2013. Η καθυστερημένη έκδοση της ΚΥΑ δημιούργησε μία σειρά από προβλήματα, τα οποία μεταξύ των άλλων παρουσιάζει και η Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το θέμα αυτό. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’αριθμ. Δ10Β 1075164/2439 ΕΞ 2013/2-5-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα ‘‘Τροποποίηση της υπ’αριθ. Δ10Β 1053970/1672 ΕΞ 2013/29-3-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 801Β’) περί «Απευθείας παραχώρησης, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ Βαθμού και κωδικοποίηση αυτής.»’’, η παραχώρηση ισχύει μέχρι 31/12/2013».

Καταλήγοντας ο κ. Βιρβιδάκης ερωτά τους αρμόδιους Υπουργούς πότε προβλέπεται να εκδοθεί η νέα ΚΥΑ έτσι ώστε η καθυστέρηση έκδοσής της να μην πολλαπλασιάσει τα υφιστάμενα προβλήματα;