Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα Φαρμάκων – Φαρμακείων) ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις των υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου για την απόκτηση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος περιόδου Φεβρουαρίου 2014, θα διεξαχθούν στην Αθήνα στις 28 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου).

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις εξετάσεις τα οποία πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία μας, λήγει στις 10/02/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας (Ηρώων Πολυτεχνείου 11 - ΧΑΝΙΑ – τηλ. 28213 44212-13).