Απο την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι κατόπιν της αρ. Γ3Β 2/119/2-1-2014 (ΦΕΚ 85/Β/21-1-2014) ΑΔΑ:ΒΙΨΕΒ-Χ8Ο απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, επιτρέπεται, μέχρι τις 31-12-2014, η εισαγωγή καθώς και η ταξινόμηση μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων χωρίς κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, με άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα μέλος της ΕΕ, εφόσον είναι εφοδιασμένα με εθνική έγκριση τύπου από τη Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Μηχανικού Εξοπλισμού του ΥΠΑΑΤ

Για πληροφορίες σχετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής, Όαση Αγιάς, τηλ. 2821346516. Αρμόδια υπάλληλος: Γεωργατζή Ελευθερία.