Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται ένα σημαντικό έργο υποδομής το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολιτών και αφορά την "κατασκευή δικτύου όβριων στην οδό Σολωμού της δημοτικής ενότητας Νέας Κυδωνίας".

Την εξέλιξη των εργασιών επιθεώρησε σήμερα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Νίκη Αποστολάκη, συνοδευόμενη από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Σταλού κ. Δημήτριο Καρτάκη και το μέλος της κ. Δασκαλάκη, καθώς και στελέχη της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κ. Νίκη Αποστολάκη «επιθεωρούμε σήμερα την πορεία των εργασιών ενός σύνθετου αλλά ταυτόχρονα σημαντικότατου έργου υποδομής, το οποίο ήταν και αίτημα των κατοίκων της περιοχής για περισσότερα από 20 χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την κατασκευή με ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. συνολικού προϋπολογισμού 150.000 € με Φ.Π.Α., περίπου 170 μέτρων κεντρικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων επί της οδού Σολωμού της Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας, με την τοποθέτηση αγωγού πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος διατομής Φ 500, την αντικατάσταση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων με αγωγό διαμέτρου Φ 200 συνολικού μήκους 170 μέτρων από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος, ενώ τέλος θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του προϋπάρχοντος μεταλλικού αγωγού ύδρευσης με αγωγό διαμέτρου Φ 90 συνολικού μήκους 170 μέτρων από πολυαιθυλένιο.


Εικόνα ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΡΓΟ

Παρά τις τεχνικές δυσκολίες του έργου λόγω των μεγάλων υψομετρικών διαφορών, του μεγάλου βάθους (5-6 μέτρα) στο οποίο έπρεπε να γίνουν οι κατασκευαστικές διαδικασίες, της σύνθεσης του εδάφους και της στενότητας των δρόμων, εν τούτοις τα συνεργεία τόσο του αναδόχου όσο και της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κατάφεραν να φέρουν σε πέρας το έργο, μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει από την αρχή.


Εικόνα ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΡΓΟ

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να εκφράσω και δημόσια τις ευχαριστίες μας προς τον κ. Οικονόμου, ο οποίος μας επέτρεψε να προβούμε σε επιχωμάτωση της ιδιοκτησίας του και τη διάνοιξη αυτής, ούτως ώστε να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση της διέλευσης των περιοίκων για όλο το διάστημα που τα συνεργεία θα πραγματοποιούν τις σχετικές εργασίες. Φυσικά μετά το πέρας του έργου θα το αποκαταστήσουμε όπως ήταν και πριν, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε όλοι μας ότι χωρίς την συγκεκριμένη παραχώρηση δεν θα ήταν δυνατή η υλοποίηση ενός τόσο δύσκολου έργου και η διέλευση των κατοίκων θα ήταν αδύνατη.»


Άλλη μια εικόνα πριν το έργο

Επίσης πρόσθεσε ότι «με την ολοκλήρωση του έργου δεν θα ταλαιπωρούνται πλέον από τις πλημμύρες οι κάτοικοι της περιοχής που αρκετά χρόνια τώρα δεν μπορούσαν να διασχίσουν πεζοί τον συγκεκριμένο δρόμο, αφού μετά από μια ισχυρή βροχόπτωση αυτός πλημμύριζε λόγω της έλλειψης δικτύου ομβρίων και η αγωνία τους για πρόκληση ζημιών στις περιουσίες τους ήταν μεγάλη.»


ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟ

«Παράλληλα οι κάτοικοι της περιοχής θα έχουν πλέον πρόσβαση και δυνατότητα να συνδεθούν με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης, δηλαδή να εξυπηρετηθούν άμεσα οι οικογένειες που διαμένουν σ’ αυτές, ενώ με την επικείμενη αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου χαλύβδινου αγωγού ύδρευσης από αγωγό πολυαιθυλενίου διαμέτρου Φ 90 συνολικού μήκους 170 μέτρων, δεν θα ταλαιπωρούνται πλέον από τις αναγκαστικές συχνές διακοπές για την επιδιόρθωση των βλαβών που παρουσιαζόταν στην περιοχή αυτή.»
Κατέληξε δε ότι «το σημαντικότατο αυτό έργο υποδομής θα συμβάλλει ουσιαστικά όχι μόνο στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής αλλά και στην ευρύτερη ανάπτυξή της με τη δημιουργία των απαραίτητων βασικών υποδομών, που προστατεύουν και αναδεικνύουν το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον και ενισχύουν ιδιαίτερα τις περαιτέρω προσπάθειες όλων μας για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στον τόπο μας.»