Με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, η διαδικασία τακτοποίησης αυθαιρέτων απαιτεί πλέον πιστοποιητικό στατικής επάρκειας, το οποίο θα έχει τη μορφή «μελέτης στατικής επάρκειας» για ορισμένα κτήρια ή «δελτίου δομικής τρωτότητας» για άλλα.

«Οφείλουμε να προάγουμε τη στατική ασφάλεια όλων των κτιρίων -και των αυθαιρέτων- και το κάνουμε με τη βοήθεια των μηχανικών που αναλαμβάνουν τις δηλώσεις του νέου νόμου» δήλωσε ο υπογράφων αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης, αναφερόμενος στους σεισμούς που έπληξαν την Κεφαλονιά.

Ειδικότερα, «δελτίο δομικής τρωτότητας» απαιτείται πλέον για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης σε κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή τουριστικά καταλύματα, καθώς και για μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με αυτές τις χρήσεις.

«Μελέτη στατικής επάρκειας» απαιτείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης σε κτήρια ειδικής χρήσης, όπως, ενδεικτικά, κτήρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, καθώς και σε μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω χρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση στη μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου επισημαίνονται και τυχόν απαιτούμενες εργασίες ενίσχυσης του φορέα από τον έλεγχο.

Τα στοιχεία του ΔΕΔΟΤΑ (ΔΕλτίο ΔΟμικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου) κατανέμονται σε οκτώ ενότητες, που περιλαμβάνουν συνολικά σαράντα πεδία, ενώ το έντυπο θα συνοδεύεται και από αναλυτική τεχνική έκθεση με φωτογραφίες.

Από τη μελέτη στατικής επάρκειας απαλλάσσονται κτήρια που έχουν άδεια σεισμοπλήκτου και έχουν ενισχυθεί μετά την 1η Ιανουαρίου, καθώς και τα μονώροφα, όσα είναι μικρότερα από 20 τ.μ. ανά διηρημένη ιδιοκτησία και όσα δεν παρουσιάζουν αύξηση των κατακόρυφων φορτίων περισσότερο από το 10% των φορτίων της μελέτης. Επίσης, σε όσα το αυθαίρετο τμήμα είναι στατικά ανεξάρτητο, ισόγειο και δεν αλλάζει τα ωφέλιμα φορτία.

Επιπλέον, απαλλάσσονται όσα, μετά την προσθήκη των αυθαιρέτων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου, θα προκύπτει ότι αυτό δεν υπερβαίνει το 1,10 του αντίστοιχου σεισμικού φορτίου του υφιστάμενου κτιρίου, χωρίς τις αυθαίρετες κατασκευές.

Σε αυτές τις περιπτώσεις υποβάλλεται πάντως υποχρεωτικά τεχνική έκθεση και δελτίο τρωτότητας.

in.gr, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ