Ταχύτητα, extreme sport, extreme... άνθρωποι.

Για το βίντεο αυτό χρειάστηκαν μικρά αποσπάσματα από 243 βίντεο.

Το αποτέλεσμα είναι τόσο καλό που δύσκολα πατάς το στοπ πριν το τέλος του βίντεο