Την απόφαση για μειωμένα εφάπαξ στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας η απόφαση αυτή είναι αποτέλεσμα εντατικών και συλλογικών προσπαθειών όλων των υπηρεσιών του υπουργείου, της Εθνικής Αναλογιστής Αρχής αλλά και της συνεργασίας με την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ και με την ενσωμάτωση του νέου μαθηματικού τύπου και του συντελεστή βιωσιμότητας για την παροχή των εφάπαξ θα προκύψουνπολλαπλές ωφέλειες στα ταμεία και τους δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας:

· Διασφαλίζεται, πλέον, ότι δεν θα ξαναγεννηθούν ελλείμματα στα δύο κύρια ταμεία παροχής εφάπαξ, το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ). Η λέξη έλλειμμα θα είναι άγνωστη λέξη πλέον στα ταμεία αυτά.

· Μπαίνει τέλος στο απαράδεκτο φαινόμενο να καταστρατηγούνται βασικές αρχές της παροχής εφάπαξ και να δίνονται εφάπαξ 50%,60% και 70% πάνω από το σύνολο των εισφορών.

· Δημιουργείται ψηφιακή ατομική μερίδα του κάθε ασφαλισμένου στην οποία θα αποτυπώνονται οι εισφορές για την εφάπαξ παροχή που θα λαμβάνει στο τέλος του εργασιακού του βίου.

· Η εφαρμογή του νέου μαθηματικού τύπου αποτελεί την εγγύηση ότι και οι σημερινές γενιές εργαζόμενων θα πάρουν εφάπαξ παροχή στο μέλλον.

· Το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας στηρίζεται εφεξής σε ακόμα πιο στέρεες βάσεις καθώς εξυγιαίνονται πλήρως τα δύο βασικά ταμεία παροχής εφάπαξ στη χώρα.

· Η προσαρμογή που γίνεται στα νέα εφάπαξ του Δημοσίου είναι η πιο ήπια δυνατή καθώς για τον υπολογισμό τους «απλώνονται» οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος 15ετίας.

· Αποφεύγονται δραματικές και κατακόρυφες προσαρμογές στα παρεχόμενα εφάπαξ που θα έφταναν, αν δεν εφαρμοζόταν ο νέος μαθηματικός τύπος, ακόμα και σε ποσοστό 80% και 90%.

· Στον ιδιωτικό τομέα οι προσαρμογές στα εφάπαξ θα είναι ανεπαίσθητες.

· Οι καταβολές των εφάπαξ, εφεξής, θα προέρχονται μόνο από παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, από τους ίδιους πόρους των ταμείων και όχι από δάνεια ή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

· 25.472 δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι τις 31-8-2013 θα λάβουν κανονικά το εφάπαξ τους με το παλαιό σύστημα υπολογισμού.

· Μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ της παρούσας Υ.Α. θα ξεκινήσει άμεσα η καταβολή των εφάπαξ στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα. 

Σε δηλώσεις του ο υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης τόνισε ότι «με την παρούσα υπουργική απόφαση, δίνουμε οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που αντανακλούσε τις διαχρονικές παθογένειες του ασφαλιστικού συστήματος, ειδικότερα των ταμείων παροχής εφάπαξ και ταλάνιζε για πολλά χρόνια χιλιάδες συμπολίτες μας. Σήμερα διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των ταμείων χωρίς νέα ελλείμματα, η οποία αποτελεί εγγύηση για την απρόσκοπτη καταβολή των εφάπαξ σε όλους τους Έλληνες, κυρίως, στις νέες γενιές. Με την καθιέρωση, μάλιστα, του σύγχρονου συστήματος «ΑΤΛΑΣ» θα εκμηδενίσουμε τους χρόνους απονομής συντάξεων και εφάπαξ στους δικαιούχους τους. Η κυβέρνηση αυτή και ο ίδιος ο πρωθυπουργός αποδεικνύουν ότι εργάζονται όχι μόνο αθόρυβα και εντατικά αλλά κυρίως αποτελεσματικά, δίνοντας λύσεις σε συσσωρευμένα προβλήματα και στρεβλώσεις δεκαετιών».

Ποιες κατηγορίες υπαλλήλων και εργαζομένων επηρεάζονται

Στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων υπάγονται: 

-Οι Δημόσιοι Πολιτικοί Υπάλληλοι (Τακτικοί, Μόνιμοι, Δόκιμοι, Έκτακτοι και επί θητεία), οι εκ του Δημοσίου Ταμείου και οι βάρος αυτού μισθοδοτούμενοι με μηνιαίο μισθό).
-Οι ασφαλισμένοι του πρώην Τ.Α.Δ.Κ.Υ. μεταξύ άλλων μόνιμοι υπάλληλοι των Δήμων, Κοινοτήτων και λοιπών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που διορίστηκαν σε μόνιμες θέσεις μέχρι 31-3-1999, οι Δήμαρχοι, οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των Ο.Τ.Α. που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με πάγια περιοδική αμοιβή, το τακτικό προσωπικό της ΚΕΔΚΕ
- Το μόνιμο προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ., που δεν υπάγεται σε άλλο Φορέα Πρόνοιας
- Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Ταμείου Νομικών
- Όλοι οι υπάλληλοι των Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους
- Οι ασφαλισμένοι του καταργούμενου από 1/2/2008 Ταμείου Προνοίας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος και οι εφεξής διοριζόμενοι με την ιδιότητα με την οποία θα ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στο καταργούμενο Ταμείο

Το ΤΑ.Π.Ι.Τ. αποτελεί τον Ασφαλιστικό Οργανισμό ο οποίος παρέχει Εφάπαξ Βοήθημα στις παρακάτω κατηγορίες Ιδιωτικών Υπαλλήλων: 

-Ξενοδοχοϋπάλληλοι
-Υπάλληλοι Εμπορικών Καταστημάτων
-Εργατοϋπάλληλοι Μετάλλου
-Εργαζόμενοι στα Λιμάνια
-Υπάλληλοι Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
-Προσωπικό Εταιρειών Λιπασμάτων
-Προσωπικό Εταιρειών Τσιμέντων
-Προσωπικό Ιπποδρομιών
-Προσωπικό Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου
-Προσωπικό Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης
-Προσωπικό Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης

newpost.gr