Το «πράσινο φως» για την ανάδειξη του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου της Νικόπολης στην Πρέβεζα άναψε το υπουργείο Πολιτισμού. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων ευρώ, θα έχει χρονική διάρκεια περίπου 35 μηνών και θα εκτελεστεί από τη ΛΓ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η μελέτη προβλέπει την υλοποίηση έργων έρευνας, ανάδειξης και ανάπλασης σε πέντε επιμέρους επιλεγμένες θέσεις του Ρωμαϊκού Υδραγωγείου.

Η πρόταση ανάδειξης έχει ως πυρήνα τη σύνδεση του υδραγωγείου με τα υπόλοιπα μνημεία του νομού, καθώς και τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητάς του.

Για τον λόγο αυτό έχουν επιλεχθεί ώστε να αναδειχθούν και να λειτουργήσουν ως οργανωμένοι αρχαιολογικοί χώροι πέντε αντιπροσωπευτικά τμήματα σε όλο το μήκος του μνημείου. Οι θέσεις αυτές επιλέχθηκαν με κριτήριο την κατάστασή τους, την τυπολογία του αγωγού, τη γειτνίαση με οικισμούς, την εύκολη πρόσβαση και τη σύνδεσή τους με άλλα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους.