Στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» του ΥΠΕΚΑ εντάχθηκε ο Δήμος Φαιστού για έργα ύψους 400.000ευρώ. Με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εγκρίθηκαν σειρά έργων εξοικονόμησης ενέργειας, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013, ενώ η ένταξη τους γίνεται έπειτα από προτάσεις από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 4.019.806,86 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα για το Δήμο Φαιστού περιλαμβάνει έργα που στοχεύουν στη βελτίωση των όρων ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο, στην προώθηση δράσεων επίδειξης με άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των στελεχών της Αυτοδιοίκησης σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος.

Αναλυτικά για το Δήμο Φαιστού πρόκειται για παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές. Συγκεκριμένα, αφορούν τη θερμομόνωση και υδρομόνωση του Δημοτικού Καταστήματος στις Μοίρες και του Βρεφονηπιακού Σταθμού Μοιρών, στην αλλαγή των κουφωμάτων, καθώς και στην αλλαγή των λαμπτήρων φωτισμού με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αναμένεται βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου καθώς και νέες θέσεις εργασίας.

Για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα Εξοικονομώ ΙΙ, η Δήμαρχος Φαιστού κ. Πετρακογιώργη, εξέφρασε την ικανοποίηση της, τονίζοντας πως τέτοιες παρεμβάσεις στόχο έχουν την βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των δημοτών, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.