Στην επιστολή της διοίκησης του ΛΑΓΗΕ προς τον υφυπουργό ΠΕΚΑ την οποία έφερε στη δημοσιότητα χθες το energypress, πέραν των δραματικών τόνων σχετικά με τα ελλείμματα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αναφορά σε δέσμευση του κ. Παπαγεωργίου σχετικά με την εισροή κονδυλίων στο σύστημα.

Συγκεκριμένα, η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ υπενθυμίζει ότι ο κ. Παπαγεωργίου έχει δεσμευθεί ρητά ότι θα εξασφαλισθούν επιπλέον έκτακτοι πόροι που θα αντιστοιχούν σε πληρωμές περίπου 2 μηνών, που θα καταβληθούν μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2014, προς κάλυψη μέρους των οφειλών τρίτων (κυρίως των ΔΕΗ / ΑΔΜΗΕ) προς το ΛΑΓΗΕ, προκειμένου, με τον τρόπο αυτό, ο ΛΑΓΗΕ να προχωρήσει σε έκτακτες πληρωμές παραγωγών ΑΠΕ μειώνοντας ανάλογα την καθυστέρηση.

Οι πληρωμές δύο μηνών αντιστοιχούν σε ποσό περί τα 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, δύο είναι οι πηγές μέσω των οποίων θα εισρεύσει αντίστοιχη ρευστότητα στο σύστημα. Η πρώτη είναι η… γνωστή, δηλαδή η αποπληρωμή μέρους ή όλου των οφειλών που έχουν στη ΔΕΗ οι φορείς του «στενού» Δημοσίου. Πρόκειται για περίπου 80 – 100 εκατ. ευρώ τα οποία θα «παρακρατηθούν» από τους προϋπολογισμούς των συγκεκριμένων φορέων και θα δοθούν στη ΔΕΗ.

Η δεύτερη πηγή είναι ένα νέο δάνειο ύψους περί τα 200 εκατ. ευρώ που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς της ΔΕΗ. Για το δάνειο αυτό έχουν υπάρξει οι συνεννοήσεις, ωστόσο είναι άγνωστο το χρονοδιάγραμμα για την οριστική έγκρισή του και φυσικά, αν όλα πάνε καλά, της εκταμίευσής του.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, το ταμειακό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ανέρχεται σήμερα σε 984 εκατ. ευρώ, μη συνυπολογιζομένων σε αυτό των τόκων υπερημερίας. Αυτό έχει οδηγήσει στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί ΑΠΕ οι οποίοι πληρώνονται με καθυστέρηση τουλάχιστον 6 μηνών τα τιμολόγια που εκδίδουν.

newmoney.gr