Με συμμετοχή από τους περισσότερους Δήμους της Κρήτης πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα “Νησιά – Ευρώπη – Αειφορία” στο Ηράκλειο Κρήτης. Την εκδήλωση οργάνωσε το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίυο (ΔΑΦΝΗ) και φιλοξένησε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Κρήτης στο κτίριο Γερωνυμάκη-Στεργιάδη.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν τα τμήματα Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η Περιφέρεια Κρήτης, η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης και ο Ευρωβουλευτής Σπύρος Δανέλλης.

Ο κ. Δανέλλης στην τοποθέτησή του ανέδειξε τη σημασία της νησιωτικότητας και στον τομέα της ενέργειας και αειφορίας. Συγκεκριμένα, επισήμανε θέματα ιδιαίτερης σημασίας για τα νησιά, όπως η θαλάσσια χωροταξία, η συμμετοχή των ΟΤΑ στο σχεδιασμό και τις ενεργειακές επενδύσεις και η δικτύωσή των Ευρωπαϊκών νησιών, η οποία ενισχύθηκε από την υιοθέτηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γραπτής δήλωσης σχετικά με τη θέσπιση του Συμφώνου των Νήσων ως επίσημης ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, ύστερα από πρωτοβουλία του Σπύρου Δανέλλη και ομάδας Ευρωβουλευτών.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των Δήμων της Κρήτης για το νέο πλαίσιο για την ενέργεια και την αειφορία, όπως αυτό τίθεται από τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για επιμέρους θέματα νησιωτικού και ενδιαφέροντος, όπως η διαχείριση ενέργειας και τα δίκτυα, η χερσαία και θαλάσσια χωροταξία, οι δημοτικοί συνεταιρισμοί κλπ.

Τις νέες δυνατότητες και προκλήσεις που ανοίγονται για την διαχείριση της παραγωγής και ζήτησης ενέργειας μέσω της τεχνολογίας ευφυών δικτύων (smart grids) παρουσίασε ο κ. Ηλίας Ευθυμιόπουλος, συντονιστής του Δικτύου ΔΑΦΝΗ.

«Η ζήτηση ενέργειας θα παρακολουθείται (monitoring) μέσω internet και θα υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία με την παραγωγή. Παράγοντες όπως η διαφορική τιμολόγηση του καταναλωτή και η εξάπλωση των ηλεκτρικών οχημάτων στο μέλλον για αποθήκευση ενέργειας, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο για τη εξυπνότερη και οικονομικότερη λειτουργία του συστήματος», ανέφερε ο κ. Ευθυμιόπουλος.

Μια πρώτη ολοκληρωμένη εφαρμογή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί το έργο «Έξυπνα Δίκτυα σε 5 Νησιά του Αιγαίου», το οποίο ωριμάζει το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ για τα νησιά Λέσβο, Λήμνο, Κύθνο, Μήλο και Σαντορίνη, με προϋπολογισμό από το πρόγραμμα ELENA της Ευρωπαίκής Επιτροπής.

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο κ. Χατζημπίρος, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ενεργειακού Γραφείου Αιγαίου, το οποίο λειτουργεί ως σύμβουλος των νησιών του Αιγαίου στον ενεργειακό σχεδιασμό.

Το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου λειτουργώντας στο πλαίσιο του Δικτύου ΔΑΦΝΗ υποστηρίζει τα νησιά τόσο στον ενεργειακό σχεδιασμό και την εκπόνηση σχεδίων δράσης όσο και στην ωρίμανση των ενεργειακών επενδύσεων που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης.

«Η διαδικασία ωρίμανσης με την οποία ασχολούμαστε δεν αφορά κοινές μελέτες που τις προσφέρει η μελετητική αγορά, αλλά αφορά την επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων, νομικών, θεσμικών κτλ, ακόμα και προτάσεις θεσμοθέτησης συγκεκριμένων λύσεων», ανέφερε ο κ. Χατζημπίρος.