Στην Αθήνα θα μεταβούν ο Διοικητής της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης κ. Αντώνης Γρηγοράκης και ο Υποδιοικητής κ. Γιώργος Λυρώνης, προκειμένου να συμμετέχουν, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης τους, στην 35η Έκτακτη Συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ) που θα πραγματοποιηθεί αύριο 12 Φεβρουαρίου 2014 στις 10.30 π.μ. στην αίθουσα συνεντεύξεων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης έχει ορισθεί ο καθορισμός των διαδικασιών και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την άμεση υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δράσεων που αφορούν στη λειτουργία του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.)

Με αφορμή την αυριανή έκτακτη συνεδρίαση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ. ο Διοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Αντώνης Γρηγοράκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Τα νέα δεδομένα που δημιουργεί ο νέος Νόμος για το Π.Ε.Δ.Υ. παρέχουν τη δυνατότητα να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για τη στελέχωση και ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στην Κρήτη ώστε να αναλάβει στο έπακρο το ρόλο για τον οποίο θεσμοθετήθηκε, αποσυμφορίζοντας τα μεγάλα νοσοκομεία από περιστατικά που σήμερα φτάνουν εκεί και τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν στα Κέντρα Υγείας».