Το Δ.Σ. της Ι.Λ.Α.Ε.Κ. συγκαλεί τα μέλη της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης σε Τακτική Απολογιστική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας (στη συνοικία Καστέλι της παλιάς πόλης των Χανίων, επί της πλατείας Αγ. Τίτου, στο τέρμα της οδού Αγ. Μάρκου) τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:00. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

Θέματα της Γενικής Συνέλευσης:

Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου (Απρίλιος 2013 - Μάρτιος 2014).
Οικονομικός Απολογισμός του 2013 και έγκρισή του.
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Οικονομικός Προϋπολογισμός του 2014 και έγκρισή του.
Θέματα που ενδεχομένως προκύψουν μέχρι τότε.
Θέματα που ενδεχομένως προταθούν από τα μέλη της Εταιρείας.