Δείτε τις απαντήσεις των θεμάτων Νεοελληνικής Γλώσσας Γενικής Παιδείας από το φροντιστήριο Μεθοδικό εδώ