Από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι κάτοχοι αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων που εκδόθηκαν μέχρι 18-01-2013 από τα Τμήματα Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, υποχρεούνται μέχρι 18-01-2015 να καταθέσουν αίτηση στην Αρμόδια Δ/νση Μεταφορών προς αντικατάστασή τους με το νέο έντυπο.

Μετά τις 18-01-2015 τα παλαιά έντυπα παύουν να ισχύουν. 

Όσοι οδηγούν με τέτοιου είδους άδεια οδήγησης τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Κ.Ο.Κ. (άρθρο 18 του ΠΔ/τος 51/2012).